Agrarisch vakblad Nieuwe Oogst constateert dat het steeds lastiger wordt om een opvolger of koper te vonden voor een boerencamping. Bij de VeKaBo kampeerboeren sloten afgelopen maanden 8 campings noodgedwongen hun recreatie-activiteiten. Agrarisch vakblad Nieuwe Oogst constateert dat het steeds lastiger wordt om een opvolger of koper te vonden voor een boerencamping. Bij de VeKaBo kampeerboeren sloten afgelopen maanden 8 campings noodgedwongen hun recreatie-activiteiten.koe

Een complicerende factor bij de verkoop van een recreatiebedrijf bij een boerderij is de splitsing tussen het agrarisch en recreatieve gedeelte. In de praktijk lopen die bedrijven deels door elkaar heen. In diverse sectoren van de agrarische sector staan de marges op dit moment ook zwaar onder druk (o.a. de melkprijs.) De camping is in veel gevallen een neventak van het bedrijf dat zorgt voor een 'bijverdienste'. Het beëindigen van zo'n neventak betekent dus in de meeste gevallen niet het beëindigen van het hele bedrijf. Gerard Swart van Vekabo camping De Boekel zegt in het Nieuwe Oogst artikel: "Een deel van de boeren heeft het bedrijf gesplitst; het landbouwbedrijf verkocht en de recreatieve tak als hobby aangehouden. Dat soort bedrijven zijn moeilijk te verkopen omdat je er geen boteham mee kunt verdienen." Uit navraag bij de Stichting Vrije Recreatie (SVR) blijkt dat men hier geen alarmbellen luidt: "Op dit moment is het bij ons bekend dat er vier campings in Nederland en 6 campings in het buitenland een opvolger zoeken. Dat aantal is ongeveer gelijk aan de afgelopen jaren." farmcampsGlamping als oplossing? Ook bij de boerencampings is een luxere stroming, het zogenaamde 'glamping', in opkomst. Een van de ketens op dit gebied is FarmCamps. Directeur Saskia Paulissen herkent de situatie bij de kleinere en simpele bedrijven: "Het is wel logisch en te verwachten dat dit bij de reguliere minicampings gebeurt. De markt voor regulier kamperen groeit niet, en mensen willen steeds meer comfort en luxe. Daar kunnen veel minicampings niet aan voldoen. Als dan ook de melkprijs onder druk staat en de inkomsten uit de minicamping nemen af, dan worden de overlevingskansen heel klein." FarmCamps ziet bij de eigen formule geen problemen voor bedrijfsopvolging: "Onze boeren hebben bewust gekozen om over te stappen naar glamping i.p.v. het reguliere kamperen. Het is een groeimarkt en een doelgroep die veel meer te besteden heeft. De verdiensten voor de boer zijn daardoor bij glamping ook vele malen hoger dan bij het runnen van een reguliere mini camping. De meeste ondernemers bij ons zijn jonger dan 55 jaar en/of hebben al opvolging. Voor onze formule is het ook een voorwaarde dat er sprake is van een actief werkend boeren bedrijf waar onze gasten logeren." Meer informatie: Geen opvolger boerencamping (nieuwe oogst) www.svr.nl (ook voor informatie over campings die te koop staan) www.farmcamps.nl