In de maand mei zien veel Nederlanders het jaarlijkse vakantiegeld weer verschijnen op hun bankrekening. Volgens onderzoek van ING wordt dit geld de laatste jaren steeds minder vaak besteed aan vakantie. Ook zijn er verschillen per leeftijdscategorie in de bestemming van het geld. In de maand mei zien veel Nederlanders het jaarlijkse vakantiegeld weer verschijnen op hun bankrekening. Volgens onderzoek van ING wordt dit geld de laatste jaren steeds minder vaak besteed aan vakantie. Ook zijn er verschillen per leeftijdscategorie in de bestemming van het geld.vakantie

Twee van de drie ontvangers (65%) is van plan het vakantiegeld 2016 uit te gaan geven: 38% geeft het uit aan vakantie, 27% aan andere zaken. (was nog 22% in 2014) De groep die het geld aan vakantie zegt uit te geven is de afgelopen twee jaar gedaald. (in 2016: 38%, in 2015: 39%, en in 2014: 42%) Verschillen per leeftijdscategorie Jongeren gaan anders om met het vakantiegeld dan ouderen. Onder jongeren is slechts de helft van plan het vakantiegeld uit te geven. Bijna 30% van de twintigers zal het geld aanwenden om te sparen. Dit is niet vreemd. Jongeren hebben over het algemeen flink lagere buffers dan ouderen. Vakantiegeld kan helpen die buffers aan te vullen. Vermogensopbouw wordt voor jongeren bovendien belangrijker, nu zij eigen geld mee moeten brengen bij het kopen van een hun eerste huis. Dertigers en veertigers gebruiken het vakantiegeld relatief iets vaker om schulden af te lossen. Zij kampen het vaakst met een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van hun woning. Minder geld naar 'schuld aflossen' Ruim één op de drie respondenten (35%) geeft het geld niet uit, maar zet het opzij of gebruikt het om schulden af te lossen. Deze laatste groep wordt langzaam kleiner. Drie jaar terug gebruikte nog 40% het vakantiegeld om de buffers aan te vullen. Destijds was het economisch klimaat een stuk guurder: de regering haalde de broekriem aan en het consumentenvertrouwen lag op een historisch laag niveau. De gedachte achter 'Vakantiegeld' In de jaren ’60 werd voor het eerst een extra vakantietoeslag uitgekeerd, zodat alle werknemers – ook die met minder financiële armslag – op vakantie konden gaan. Door de toeslag in één keer uit te keren werden werknemers geprikkeld het geld ook echt aan vakantie te spenderen. Ook het bedrijfsleven had hier baat bij, zo was de gedachte. Werknemers die vakantie gaan zouden langer fit en gemotiveerd blijven. Meer informatie: www.ing.nl