Nadat eerder al de samenwerkende Vlaamse toeristische attracties een steuncampagne hadden opgezet, volgen nu ook de 5 Vlaamse Provinciale toeristische organisaties en Logeren in Vlaanderen met een extra mediacampagne ter grootte van € 200.000. De extra campagne is bedoeld om de Vlaming ertoe aan te zetten met vakantie te gaan in eigen land. Ook Zuid-Nederland zal met de actie worden bereikt. Nadat eerder al de samenwerkende Vlaamse toeristische attracties een steuncampagne hadden opgezet, volgen nu ook de 5 Vlaamse Provinciale toeristische organisaties en Logeren in Vlaanderen met een extra mediacampagne ter grootte van € 200.000. De extra campagne is bedoeld om de Vlaming ertoe aan te zetten met vakantie te gaan in eigen land. Ook Zuid-Nederland zal met de actie worden bereikt. toerisme oost vlaanderen

In de campagne zullen alle bestemmingen en verschillende belevingen (wandelen en fietsen, gastronomie, …) aan bod komen. De campagne moet nog concreet worden uitgewerkt, maar het is de bedoeling om er al in juni online mee van start te gaan, nog voor de zomervakantie dus. Ze zou lopen tot september. Dan wordt er ook nog een magazine in print verspreid. Uit verschillende bevragingen in Vlaanderen is gebleken dat de logiessector er een minder goed voorjaar op zitten heeft. Er zijn factoren zoals een vroege paasvakantie en het mindere weer maar 46 procent van de kleinschalige logiesuitbaters in Vlaanderen kreeg na de recente aanslagen in ons land te maken met annuleringen en/of minder boekingen. Voornamelijk buitenlanders haken af maar we stellen toch ook een stuk onzekerheid vast in het boekingsgedrag van de binnenlandse consument. De campagne moet de twijfelaars over de streep trekken. Op de vergadering van 2 mei waar de extra campagne werd besproken met de brede sector, waren vertegenwoordigers aanwezig van onder meer de kunststeden, de hotelsector, de campings, de kleinschalige logies, de vzw Toeristische Attracties en Toerisme Vlaanderen. Onderzoek Toerisme Oost-Vlaanderen Net als in de andere provincies peilde Toerisme Oost-Vlaanderen bij de Oost-Vlaamse logiessector naar de resultaten voor de paasvakantie. Er werd ook onderzocht of de aanslagen in Brussel een impact hebben op de logiessector. 277 uitbaters (respons van 37%) gaven hun bevindingen door. De paasvakantie werd globaal maar matig geëvalueerd. De helft van de deelnemers aan de enquête had tijdens de paasvakantie dit jaar een (veel) slechtere bezetting dan vorig jaar. Dit werd vooral toegeschreven aan annulaties omwille van de aanslagen. Ook de vroege paasvakantie dit jaar en het weer speelden een rol. Ruim de helft van de uitbaters in onze provincie gaf aan een impact van de terreurproblematiek te ondervinden op zijn boekingen in het algemeen. In Gent, met een groter aandeel buitenlandse toeristen, laten de gevolgen zich het sterkst voelen. De terreur(dreiging) treft logischerwijze vooral de buitenlandse markt. Ook binnen de binnenlandse markt zijn gevolgen voelbaar. 4 op 10 van de getroffen logies in de regio’s geeft aan hierdoor minder binnenlandse boekingen te noteren. Meer informatie: Toerisme provincie Oost Vlaanderen