De provincie Noord-Holland reserveert € 20 miljoen voor extra voorzieningen voor recreatie, toerisme, natuur en cultuurhistorie, gekoppeld aan de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. Daarmee wordt de regio niet alleen veiliger maar ook vitaler. De provincie Noord-Holland reserveert € 20 miljoen voor extra voorzieningen voor recreatie, toerisme, natuur en cultuurhistorie, gekoppeld aan de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. Daarmee wordt de regio niet alleen veiliger maar ook vitaler.

Ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam zijn niet stabiel genoeg en moeten worden versterkt om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te blijven beschermen tegen het water. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de dijkversterking en stelt, samen met de aannemers, het dijkversterkingsplan op. terrasje buitendijks in DurgerdamGedeputeerde Cees Loggen: “Wij willen werk met werk maken. Nu de Markermeerdijken worden aangepakt voor de waterveiligheid, investeert de provincie daaraan gekoppeld in extra voorzieningen rond de dijk, zoals wandel- en fietspaden, stranden, ankerplaatsen en andere toeristische voorzieningen. Hierdoor profiteert de regio ook economisch van de nieuwe kansen die een veilige dijk biedt. Zo werken we, met respect voor het verleden, aan een veilig en mooier dijklandschap voor de toekomst.” De provincie gaat nu samen met het hoogheemraadschap, gemeenten, recreatieschap, natuurorganisaties en ondernemers bekijken welke projecten voor financiering in aanmerking komen. Bij de uitwerking van de plannen worden ook bewoners en belangenorganisaties betrokken. Gedeputeerde Staten reserveren hiervoor een bedrag van € 20 miljoen en vragen Provinciale Staten daarmee in te stemmen. Bron en meer informatie: www.noord-holland.nl