Nu de lente op stoom komt, gaan steeds meer fietsers weer op pad voor een lekkere fietstocht. Vaak volgen ze daarbij de knooppunt- of LF-routebordjes. Iedereen die onderweg een bordje mist of beschadigd bord ziet kan dat melden via de website bordjeweg.nl. Zo komen meldingen automatisch bij de juiste onderhoudsinstantie terecht. Nu de lente op stoom komt, gaan steeds meer fietsers weer op pad voor een lekkere fietstocht. Vaak volgen ze daarbij de knooppunt- of LF-routebordjes. Iedereen die onderweg een bordje mist of beschadigd bord ziet kan dat melden via de website bordjeweg.nl. Zo komen meldingen automatisch bij de juiste onderhoudsinstantie terecht. [caption id="attachment_20600" align="alignright" width="200"]Veluwe fietsknooppunt Veluwe fietsknooppunt[/caption] Het Landelijk Fietsplatform, initiatiefnemer van dit landelijk meldsysteem, monitort de vervolgacties op deze meldingen. Uit de cijfers over 2015 blijkt dat ten opzichte van 2014 er meer opgeloste meldingen zijn in minder tijd. Een goede zaak! Bordjeweg.nl Het bewegwijzerde recreatieve fietsroutenetwerk in Nederland beslaat ruim 32.000 km, bestaande uit lange-afstandroutes (LF-routes) en knooppuntroutes (48 regionale netwerken). Er zijn ruim 40 instanties die het onderhoud van die netwerken uitvoeren. Fietsers weten vaak niet bij welke organisatie zij een melding over de bewegwijzering kunnen doen. Het online landelijk meldsysteem, een initiatief van het Fietsplatform, tackelt dit probleem. Via de website www.bordjeweg.nl kunnen fietsers meldingen doen over zowel LF-bordjes als knooppuntbordjes en -informatiepanelen. Het bericht gaat direct naar de juiste onderhoudsinstantie. Eenvoudig melding maken Op bordjeweg.nl is de melding eenvoudig via enkele stappen in te voeren. De verantwoordelijke onderhoudsinstantie ontvangt deze en neemt hem in behandeling. Sinds de start in 2010 zijn er bijna 6700 meldingen opgelost. De meldingen variëren van een beklad bordje tot een verkeerd geplaatste paal of een volledig verdwenen informatiepaneel. Er is ook een gratis smartphone app - te downloaden via de site bordjeweg.nl - om direct al onderweg een melding te doen. Oplossingspercentage gestegen, oplossingstermijn verkort In 2015 werden bijna 1350 meldingen in het meldsysteem ingevoerd. Het Fietsplatform monitort achter de schermen de vervolgactie door de onderhoudsinstanties. Het onderhoud van de routeborden is in 2015 goed uitgevoerd: 86% van de meldingen over routebordjes in bordjeweg.nl werd opgelost, tegenover 74% in het jaar daarvoor. Ook de gemiddelde termijn waarbinnen de meldingen werden opgelost is in 2015 verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 duurde het nog ruim 10 weken voordat een melding was opgelost, in 2014 was dat 7,2 weken en in 2015 is het verkort naar 5 weken. Het Fietsplatform streeft echter naar een oplossingstermijn die in alle regio’s van het land onder de 4 weken ligt. Dat is haalbaar; we zien nu al dat veel regio’s hun klachten ruim binnen de 4 weken oplossen. De reden voor het niet oplossen van meldingen of het feit dat het lang duurt voor een melding wordt opgelost, ligt in de meeste gevallen in niet goed vastgelegde afspraken over het onderhoud. Het meldsysteem helpt deze gaten inzichtelijk te maken. Vrijwilligers van het Fietsplatform controleren achter de schermen of meldingen tijdig worden opgelost. Blijven er te veel meldingen in een bepaalde regio openstaan, dan nemen zij contact op met de betreffende netwerkbeheerder. Meer informatie: www.bordjeweg.nl