Jaarlijks brengt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de vastgoedmarkt in beeld. Een bescheiden paragraaf gaat in op de markt voor vakantiewoningen. De verenigde makelaars spreken voor 2015 van 'een broos herstel' van deze markt. Jaarlijks brengt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de vastgoedmarkt in beeld. Een bescheiden paragraaf gaat in op de markt voor vakantiewoningen. De verenigde makelaars spreken voor 2015 van 'een broos herstel' van deze markt.nvm transactieprijs

Uit het rapport: "Ondanks een stabilisatie van het aantal transacties is van een duidelijk opgaande lijn nog geen sprake. Vermoedelijk zijn de vraagprijzen te hoog. Een prijsdaling is aannemelijk, gelet op de toename van het aantal te koop staande recreatiewoningen en de verkooptijden. Naast succesvolle regio’s en vakantieparken zijn er ook gebieden in Nederland waar een groot deel van de woningen te koop staat en waar de prijzen sterk zijn gedaald. In het algemeen kent de markt voor recreatiewoningen een sterke tweedeling: vooral luxe recreatiewoningen (in de kustgebieden) doen het goed, terwijl verouderde woningen (in de periferie) het zeer lastig hebben." Economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de vastgoedmarkt zijn o.a. de economische groei (in 2015: 2%), de inflatie (onder de 1%), de hypotheekrente (historisch zeer laag: 2%). In december 2014 heeft de NVM nog een uitgebreide analyse van de markt voor recreatiewoningen uit laten voeren. Daaruit werd destijds geconcludeerd dat het aantal transacties de komende jaren zal toenemen. De onderzoeksafdeling van de NVM monitort sindsdien jaarlijks de ontwikkeling van de markt voor recreatiewoningen. De volgende update wordt verwacht in juni 2016. Meer informatie: www.nvm.nl