De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) heeft een overzicht gemaakt over de effecten van green deals in de gastvrijheidssector. De publicatie met de titel 'Aan tafel' is overhandigd aan minister Kamp (EZ), Kees van Eijk (voorzitter Gastvrij Nederland) en de gedeputeerden Van Dijk (Gelderland) en Talsma (Noord-Holland). De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) heeft een overzicht gemaakt over de effecten van green deals in de gastvrijheidssector. De publicatie met de titel 'Aan tafel' is overhandigd aan minister Kamp (EZ), Kees van Eijk (voorzitter Gastvrij Nederland) en de gedeputeerden Van Dijk (Gelderland) en Talsma (Noord-Holland).green deal aan tafelVeranderende wensen en concurrentie

Gastvrijheidsbedrijven moeten steeds vernieuwen, met verrassende concepten en voorzieningen. Recreanten en toeristen zijn veeleisend en hun wensen veranderen continu. Daarnaast zit de concurrentie in binnen- en buitenland niet stil. Wetten en regels, en de interpretatie daarvan, zorgen er echter nogal eens voor dat de benodigde ontwikkelingsruimte er niet komt of ze zorgen voor ongewenste vertraging. Zeker voor gastvrijheidsbedrijven in of nabij kwetsbare natuur is de ontwikkelingsruimte beperkt. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om ook in dit soort complexe situaties extra ondernemersruimte te realiseren. Door je als gastvrijheidsondernemer naast groei ook te richten op de (groene) wensen van andere partijen zoals natuurorganisaties en overheden, ontstaat er een waardevoller plan dat de steun heeft van meerdere partijen. Negen aanbevelingen voor diverse stakeholders Het rapport is opgebouwd aan de hand van de volgende hoofdstukken:

 • Ruimte voor ondernemen
 • urgenties verbinden
 • Mogelijke instrumenten
 • Green deals Natuur & Gastvrijheid
 • de kracht van de Green deal-aanpak
 • Aan tafel!
Green Deals effectief

Op diverse plekken in Nederland zijn er de laatste jaren ervaringen opgedaan met deze manier van werken. Sinds 2011 zijn er zeven Green Deals op het gebied van Natuur & Gastvrijheid afgesloten, waarvan er zes inmiddels formeel zijn beëindigd. Het Rijksinstrument blijkt waardevol te zijn om groei en groen in de gastvrijheidssector te combineren en kan ook los van het Rijk door provincie en gemeente ingezet worden. Door voor de begeleiding van de Green Deal een onafhankelijke partij in te zetten, kan de effectiviteit van het instrument aanzienlijk toenemen. Deze partij kan er o.a. op toe zien dat deelnemers zich aan de afspraken houden en de ‘tafelmanieren’ in acht nemen. De publicatie 'Aan tafel!' neemt de lezer mee in de concrete stappen van de Green Deal-aanpak, de lessen die geleerd zijn én de aanbevelingen voor de toekomst. De negen aanbevelingen die in het rapport genoemd worden zijn gekoppeld aan diverse betrokken partijen; zowel ondernemers als overheden op divers niveau:

 1. (Allen): Maak gebruik van de leerervaringen uit de Green Deals Natuur & Gastvrijheid bij nieuwe gebiedsprocessen, Green Deals e.d.
 2. (Gastvrijheidssector): Draag successen uit en draag uit wat nodig is om dergelijke successen te behalen.
 3. (Gastvrijheidsondernemers): Verdiep je in de publieke doelen die in jouw omgeving belangrijk gevonden worden en bepaal hoe je hier op in kunt spelen.
 4. (Overheden): Maak de transitie van alleen toetser naar meedenker/ regisseur.
 5. (Provincies): Veranker de convenant-aanpak in het reguliere beleid.
 6. (Provincies): Maak bij ‘provinciale Green Deals’ de afweging of het productief is om het Rijk mee te laten tekenen.
 7. (Provincies): Zorg ervoor dat gebiedsprocessen goed gefaciliteerd kunnen worden.
 8. (Rijk): Blijf als Rijksoverheid de mogelijkheid bieden aan partijen om Green Deals Natuur & Gastvrijheid af te sluiten, dus met het Rijk als partner.
 9. (Rijk): Leg de nadruk bij de selectie van nieuwe Green Deals op inspireren in plaats van op kopiëren.

Meer informatie: www.greendeals.nl Rapport Aan Tafel op de website stirr.nl (pdf)