Het duurt nog bijna een jaar voordat de verkiezingen voor de tweede kamer plaatsvinden (15 maart 2017). De RECRON is op woensdag 13 april begonnen met en lobby om de wensen van de recreatiesector opgenomen te krijgen in de verkiezingsprogramma's. Een delegatie van recreatieondernemers heeft aandacht voor recreatie en toerisme gevraagd door hun footprint bij enkele Kamerleden achter te laten. Het duurt nog bijna een jaar voordat de verkiezingen voor de tweede kamer plaatsvinden (15 maart 2017). De RECRON is op woensdag 13 april begonnen met en lobby om de wensen van de recreatiesector opgenomen te krijgen in de verkiezingsprogramma's. Een delegatie van recreatieondernemers heeft aandacht voor recreatie en toerisme gevraagd door hun footprint bij enkele Kamerleden achter te laten.recron footprint

De footprint toont dat recreatie en toerisme de drijvende kracht en accu van de Nederlandse economie is en geeft aan hoe de politiek deze drijvende kracht en accu nog beter kan stimuleren. In de footprint staat ook het lijstje genoemd van onderwerpen die voor de recreatiesector van groot belang zijn voor een (internationaal) concurrerende en duurzame bedrijfsvoering:

  1. Promoot vakantie in eigen land om binnenlandse bestedingen te stimuleren.
  2. Ontwikkel een bruisend buitengebied.
  3. Geef recreatiebedrijven de ruimte in regelgeving om te experimenteren met innovatieve concepten om in te spelen op de nieuwste trends en gastbelevingen.
  4. Optimaliseer de internetbereikbaarheid van het buitengebied.
  5. Behoud het lage btw-tarief om de attractiviteit van de recreatiesector te garanderen en de internationale concurrentiepositie te versterken.
  6. Hervorm het gemeentelijke belastingdomein om wildgroei van toeristische heffingen, zoals de toeristen- en forenzenbelasting en vermakelijkheidsretributies, te stoppen.
  7. Los de problemen in de Wet werk en zekerheid op die duurzame seizoensarbeid in de weg zitten.

Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Jacques Monasch (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) en minister Henk Kamp namen de footprint vlak voor het jaarlijkse debat over de Gastvrijheidseconomie in ontvangst van Monique Van der Sanden, directeur RECRON en Adri van der Weyde, voorzitter RECRON. “De politiek erkent steeds vaker het belang van recreatie en toerisme voor Nederland. De footprint is een prachtige visitekaart voor Nederland met een enorm maatschappelijk en economisch potentieel”, aldus Adri van der Weyde, voorzitter RECRON. De footprint gaat in op de economische en sociale kracht van recreatie en toerisme. Deze branche creëert waardevolle banen voor alle bevolkingsgroepen en stimuleert de leefbaarheid en de voorzieningen in het buitengebied. Daarnaast versterkt recreatie en toerisme de sociale cohesie door de ontmoetingsplekken die het creëert. Deze combinatie van economische en sociale kracht is uniek. RECRON vraagt de politiek onder andere om ondernemers meer flexibiliteit in regels te geven om te kunnen experimenteren met nieuwe concepten om de gast te verleiden. Ook de thema’s snel internet in het buitengebied, seizoenswerk, en fiscale onderwerpen zoals de toeristische belastingen en het lage btw-tarief komen aan bod. Allemaal met als doel om de recreatiesector ruimte te geven om te groeien. RECRON heeft de footprint ook naar alle verkiezingscommissies van de politieke partijen gestuurd en gaat graag met hen in gesprek om een positief resultaat voor de recreatieondernemers terug te zien in de verkiezingsprogramma’s. Meer informatie: www.recron.nl/verkiezingen