Het Nederlandse OV systeem is voor gasten uit het buitenland vaak een lastig fenomeen. De toeristische sector dringt daarom al langer aan op een OV pas die eenvoudiger is. Nog voor de zomer wordt een 'Holland Travel Ticket' beschikbaar waarmee voor één bedrag gebruik gemaakt kan worden van Openbaar Vervoer van verschillende aanbieders. Het Nederlandse OV systeem is voor gasten uit het buitenland vaak een lastig fenomeen. De toeristische sector dringt daarom al langer aan op een OV pas die eenvoudiger is. Nog voor de zomer wordt een 'Holland Travel Ticket' beschikbaar waarmee voor één bedrag gebruik gemaakt kan worden van Openbaar Vervoer van verschillende aanbieders.naar de treinen

Het 'Holland Travel Ticket' komt beschikbaar in twee varianten:

  • een dagticket waarbij de ochtendspits is uitgesloten (€ 39)
  • een dagticket inclusief de ochtendspits (€ 59)

Meer informatie: www.ovpro.nl Reactie Gastvrij Nederland Gastvrij Nederland, een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij binnenlands toerisme, is enthousiast over de genomen stappen om het gebruik van het openbaar vervoer voor internationale toeristen te vereenvoudigen. In een persstatement laten zij weten dat zij dit zien als een stap in de goede richting: "Met de voorgestelde oplossingen, en dan met name het Holland Travel Ticket off-peak, wordt een mooie stap gezet om de gezamenlijke ambitie van de sector ten behoeve van regionale spreiding van toeristen te faciliteren. Gastvrij Nederland kijkt uit naar de volgende uitdaging, waarbij het mogelijk wordt om met mobiel in- en uit te checken en af te rekenen. Ook is Gastvrij Nederland benieuwd naar de haalbaarheid van een regiokaart, waarmee tegen een lager tarief dan € 39,- concessie overstijgend binnen een bepaalde regio (bijv. de Randstad) gereisd kan worden. Als sector zullen we ook in de vervolgstappen en doorontwikkeling als kritische en constructieve sparringpartner meedenken. Gastvrij Nederland acht aanvullend onderzoek, zoals eerder verzocht, nog steeds van belang, omdat momenteel onvoldoende beoordeeld kan worden of het huidige voorstel aansluit bij de wensen en behoeften van internat ionale bezoekers en daarmee daadwerkelijk bij zal dragen aan de gewenste regionale spreiding. Hiervoor is meer inzicht nodig in criteria met betrekking tot onder meer product, prijs en distributie. Gastvrij Nederland is bereid om, met cofinanciering met betrokken partijen, eveneens een bijdrage te leveren aan dit onderzoek maar gaat er daarbij wel vanuit dat het ministerie van Economische Zaken vanuit het maatschappelijk belang van de komst van een dergelijke kaart, eveneens haar verantwoordelijkheid neemt om tezamen met deze partijen dit onderzoek mogelijk te maken. " Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland: “Gastvrij Nederland is positief over de genomen stappen door vervoerders die bijdragen aan de gewenste regionale spreiding van toeristen. Wij zullen de verdere ontwikkelingen om het gebruik van het openbaar vervoer voor internationale toeristen te vereenvoudigen stimuleren en zetten graag samen met betrokken partijen op korte termijn de vervolgstap”.