De lokale toeristische sector merkt vaak veel van de komst van nieuwe asielzoekerscentra. Sommige ondernemers vrezen hierdoor voor negatieve effecten op hun omzet, waarna zij hun protest aan het lokale bestuur kenbaar maken. Een objectief en onderbouwd onderzoek naar de economische effecten kan dan helderheid in deze discussie verschaffen. Welke effecten, zowel positief als negatief, kan de toeristische sector in bepaalde regio’s verwachten? De lokale toeristische sector merkt vaak veel van de komst van nieuwe asielzoekerscentra. Sommige ondernemers vrezen hierdoor voor negatieve effecten op hun omzet, waarna zij hun protest aan het lokale bestuur kenbaar maken. Een objectief en onderbouwd onderzoek naar de economische effecten kan dan helderheid in deze discussie verschaffen. Welke effecten, zowel positief als negatief, kan de toeristische sector in bepaalde regio’s verwachten?

[caption id="attachment_42339" align="alignright" width="300"]Deze foto heeft geen betrekking op de onderzochte locaties Deze foto heeft geen betrekking op de onderzochte locaties[/caption] Gesprekken Recent voerde ZKA, in opdracht van een gemeente in Nederland, onderzoek uit naar deze effecten. Daaruit kwamen zowel positieve als negatieve effecten naar voren. Voor het onderzoek zijn de effecten bij zeven vergelijkbare asielzoekerscentra onderzocht (van de circa vijftig reguliere AZC’s in ons land). Daaruit bleek dat bij zes van de zeven AZC’s geen effecten op de bezetting van de toeristische sector zijn waargenomen. Deze uitspraken zijn op deze zes locaties onderbouwd door interviews met zowel lokale ondernemers als met vertegenwoordigers van deze gemeenten. Het aantal asielzoekers in een opvanglocatie varieerde op deze locaties van 100 tot circa 1.200. Geringe overlast, geen financiële schade In sommige gevallen werd weldegelijk overlast genoteerd, zoals geluidshinder, verkeersonveilige situaties, hangjongeren en ongewenste uitingen van jonge mannen naar vrouwen op straat. Achteraf bleek dat deze voorvallen soms te voorkomen waren. Sterker nog: meestal zijn ze ook opgelost. Deze overlast kan worden teruggedrongen door ingrepen als een goed beheerplan, een risicoanalyse vooraf of gewoon een goed gesprek met de betrokken asielzoekers. Een positieve kanttekening: ondanks deze overlast werd het dag- en verblijfstoerisme hier niet geraakt. Nadelen In één gemeente werden wél beperkte effecten waargenomen op het verblijfstoerisme, waarbij een aantal factoren een rol speelde. De relatief korte afstand tot de kern, de kleine omvang van deze kern, het hoge aantal asielzoekers ten opzichte van het aantal inwoners en de samenstelling van de asielzoekers zorgden voor wrijving. Het ging hier om relatief veel jonge alleenstaande mannen. Deze factoren kunnen effect hebben op de toeristische sector. De grootte hiervan hangt dan weer voornamelijk af van de mate waarin toeristen daadwerkelijk overlast ervaren. En niet te vergeten: hoe zij dit delen met anderen. Denk hierbij vooral aan sociale media en recensiewebsites. Wat tweeten mensen over hun vakantie? Wat is hun beoordeling op Zoover.nl? Op de genoemde locatie hebben toeristen inderdaad overlast in het centrum ervaren, maar alsnog daalde de omzet van het toerisme daardoor in deze kern slechts met minder dan 1%. Voordelen Uit het onderzoek kwamen ook positieve effecten naar voren. De inwoners van AZC’s krijgen zakgeld, dat ze zelf mogen besteden (vaak in de meest naburige supermarkt). Dit kan op jaarbasis gaan om flinke bedragen die vooral ten goede komt aan de lokale detailhandel. Conclusie Het economische effect van een AZC op het toerisme hangt dus van een groot aantal factoren af. Voor een objectief inzicht in deze economische effecten is een toegepaste analyse van zowel positieve als negatieve effecten noodzakelijk. En onze adviseurs kunnen daarin een ervaren helpende hand bieden. Meer informatie: www.zka.nl Wilt u meer weten over economische effecten van AZC op toerisme? Neem dan contact op met Ronald Haagen, r.haagen@zka.nl. Bent u geïnteresseerd in beheermaatregelen rondom AZC’s, neem dan contact op met Lars Pijlman, l.pijlman@seinpost.com