Breskens moet een internationale hotspot worden voor zeilers. Om dat te realiseren, zijn onder meer onderscheidende opleidingen nodig en gezamenlijke promotie. Dat staat in het advies van bureau Waterrecreatie Advies, die in opdracht van de Provincie onderzocht wat er nodig is om de Zeeuwse kustplaats verder te ontwikkelen. Lokale ondernemingen zijn nauw betrokken bij de plannen en omarmen het advies, dat perfect aansluit bij de intentie om het havengebied om te vormen tot een recreatieve hotspot. Breskens moet een internationale hotspot worden voor zeilers. Om dat te realiseren, zijn onder meer onderscheidende opleidingen nodig en gezamenlijke promotie. Dat staat in het advies van bureau Waterrecreatie Advies, die in opdracht van de Provincie onderzocht wat er nodig is om de Zeeuwse kustplaats verder te ontwikkelen. Lokale ondernemingen zijn nauw betrokken bij de plannen en omarmen het advies, dat perfect aansluit bij de intentie om het havengebied om te vormen tot een recreatieve hotspot. zeezeilenToplocatie Breskens ligt aan de monding van de Westerschelde aan open zee. Een toplocatie voor zeezeilers vanwege de beschutte ligging van de jachthaven, het ontbreken van sluizen, bruggen en een hoofdvaargeul. Ook voor de geoefende zeezeilers is deze locatie een uitdaging vanwege getij en scheepvaart. Nieuwe concepten De watersport vergrijst. Het aantal boten in Nederland (en Zeeland) daalt en de markt krimpt. Ook neemt de concurrentie tussen havens toe. In Nederland en daarbuiten is men daarom druk op zoek naar nieuwe watersporters en nieuwe concepten. Met de ligging aan zee biedt Zeeland innovatieve mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De Provincie Zeeland stimuleert het ontwikkelen van het havengebied van Breskens tot een recreatieve hotspot. De focus ligt daarbij op visserij en zeezeilen. Advies De adviezen in het rapport zijn drieërlei:
  1. Zorg voor een internationaal gecertificeerd opleidings- en trainingsaanbod en biedt onderscheidende cursussen, opleidingen en trainingen aan (van recreatief tot topsportniveau). Dit biedt interessante samenwerkingskansen met Zeeuwse opleidingsinstituten en zeilgerelateerde bedrijven. Zo zijn er vergevorderde plannen van TipTop Sailing uit Willemstad om haar zeezeilactiviteiten naar Breskens te verhuizen en een samenwerking met Hans Bouscholte (Ocean Races Academy) op te starten.
  2. Zorg bij de herinrichting van het havengebied voor commerciële kansen voor zeilgerelateerde bedrijven en voor extra faciliteiten, die specifiek gericht zijn op zeezeilers zoals goede technische voorzieningen, een gastvrije haven, informatie over de omgeving en fysieke ruimte voor een zeezeilschool.
  3. Organiseer meer internationaal aansprekende evenementen en zorg voor gezamenlijke marketing en promotie. Recreatievaart, visserij, beroepsvaart en Breskens hebben hierin een gezamenlijk belang.
Het advies kwam tot stand in nauw overleg met lokale bedrijven en organisaties, waaronder de jachtwerven, Watersportvereniging Breskens, Ocean Races Academy en de Jachthaven Breskens BV, maar ook de gemeente Sluis, het CIOS Goes Breda, Economische Impuls Zeeland en de Provincie. Deze partijen gaan de komende tijd aan de slag om het advies verder uit te werken. Meer informatie: Rapport Breskens internationale hotspot zeezeilers (pdf)