In verschillende sectoren is onrust ontstaan over de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die bedoeld is om regelgeving rondom inhuur van ZZP-ers eenvoudiger te maken. In de recreatiesector wordt over het algemeen wat minder met ZZP-ers gewerkt. Je kunt er bijvoorbeeld mee te maken krijgen bij het optreden van een artiest op je bedrijf. Tentoo organiseert enkele (gratis) seminars om de veranderingen uit te leggen aan opdrachtgevers. In verschillende sectoren is onrust ontstaan over de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die bedoeld is om regelgeving rondom inhuur van ZZP-ers eenvoudiger te maken. In de recreatiesector wordt over het algemeen wat minder met ZZP-ers gewerkt. Je kunt er bijvoorbeeld mee te maken krijgen bij het optreden van een artiest op je bedrijf. Tentoo organiseert enkele (gratis) seminars om de veranderingen uit te leggen aan opdrachtgevers. artiestZZP-er, oftewel zelfstandigen zonder personeel, zijn volgens de wet ondernemers. Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van ondernemerschap of werknemerschap. Om schijnconstructies te voorkomen is de nieuwe wet DBA opgesteld. In de recreatiesector kan dat in de praktijk plaatsvinden bij het inhuren van artiesten of een animatiewerker. In hoofdlijnen komt de nieuwe wet DBA er op neer dat opdrachtgevers iemand als zzp’er mogen inhuren wanneer:
  • Er geen gezagsverhouding is (wat heel vaag is)
  • Het werk uitbesteed mag worden door de zzp’er (wat bij artiesten heel raar zou zijn)
  • Er geen verplichting tot uitkeren van loon is (geen probleem)
Nog veel onduidelijkheid Er bestaat vooral nog veel onduidelijkheid over de modelovereenkomsten die de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) op 1 mei vervangen. Uit onderzoek van HR-dienstverlener Tentoo blijkt dat veel werkgevers bang zijn voor eventuele bedrijfsrisico’s. Bijna 1 op de 5 opdrachtgevers geeft aan minder snel zzp'ers in te huren wanneer de VAR vervangen wordt door de modelcontracten van de wet DBA. Tentoo organiseert daarom twee seminars waarin werkgevers worden voorgelicht over de veranderende wetgeving. Meer informatie (ook over de nieuwe wet DBA) + aanmelden voor een seminar: www.tentoo.nl Zie ook artikel + update 23/11/2016: Samenwerking met ZZP-ers herzien na invoering modelovereenkomst