Op 8 maart j.l. vond in het ScienceCenter Continium, het Limburgs Toerisme Congres plaats. Anya Niewierra, algemeen directeur van VVV Zuid-Limburg, opende de bijeenkomst met een presentatie van een nieuw Customer Journey Model voor toeristische bestemmingen. De nieuwe denklijn kreeg grote bijval vanuit overheden en bedrijfsleven. Op 8 maart j.l. vond in het ScienceCenter Continium, het Limburgs Toerisme Congres plaats. Anya Niewierra, algemeen directeur van VVV Zuid-Limburg, opende de bijeenkomst met een presentatie van een nieuw Customer Journey Model voor toeristische bestemmingen. De nieuwe denklijn kreeg grote bijval vanuit overheden en bedrijfsleven.

[caption id="attachment_41986" align="alignright" width="300"]Historie van de Amstel Gold Race in Limburg Historie van de Amstel Gold Race in Limburg (Valkenburg)[/caption] VVV Zuid-Limburg nam eind 2015 het in de retailwereld bekende ‘Customer Life Cycle Model’ over en transformeerde zowel haar marketingstrategie als haar organisatie naar deze denklijn. Het nieuwe Customer Journey Model gaat ervan uit dat de marketinginstrumenten die je als VVV inzet, wisselen al naar gelang de aankoopfase waarin een gast zich bevindt. Gasten die je voor Zuid-Limburg werft, benader je bijvoorbeeld anders dan gasten die al in je gebied zijn. Dit geldt vooral voor je online performance. Daarnaast kent het Customer Journey Model van een regio een fase die je in de retail niet ziet, namelijk een pre-fase, zijnde de ‘Basis’. Immers, wil je gasten werven, moet er in het gebied zelf sprake zijn van een optimale infrastructuur. Ook ten aanzien van de communicatie door verschillende stakeholders. Om die optimale infrastructuur te bereiken, zet VVV Zuid-Limburg o.a. acties uit op het vlak van storytelling, kennisverbreding van ondernemers en community building met inwoners. VVV Zuid-Limburg definieerde zes achtereenvolgende fases die een gast doorloopt vanaf het nadenken over een vakantie tot en met de aanbeveling bij thuiskomst: Basis -> Aandacht -> Overweging -> Boeking -> Reis -> Aanbeveling. [caption id="attachment_41987" align="alignright" width="200"]#Braggie van de Pretwerk-redactie is deze boekwinkel Dominicanen in Maastricht #Braggieplek van de Pretwerk-redactie is deze boekwinkel Dominicanen in Maastricht[/caption] Voor elke fase is inmiddels een aparte strategie ontwikkeld met ook tal van nieuwe communicatie elementen. Zo gaat VVV Zuid-Limburg erop inzetten dat gasten die eenmaal in Zuid-Limburg zijn het gebied ook positief gaan aanbevelen. De VVV gaat daartoe o.a. 10 zogenaamde mobiele #Braggieplekken ontwikkelen. Gasten worden vervolgens via diverse uitingen geattendeerd op deze 'must see' locaties, waar vervolgens een #Braggiesymbool staat waarmee men zich via een selfie kan fotograferen. De #Braggieplekken wisselen iedere maand en laten zo zien wat per seizoen het meest bijzonder is. Storytelling, Augmented Reality Apps, Virtual Reality, een nieuwe website met veel films (online eind maart), ambassadeurs (waaronder mountainbiker Bart Brentjens en wielrenner Tom Dumoulin), vaste bloggers, Tickli (het in 2015 gelanceerde ticketsysteem voor evenementen en attracties), een mobiele website die zich aanpast aan plaats en weer, een Pop Up Store, Gaming e.a. behoren ook tot de nieuwe marketing tools die VVV Zuid-Limburg gaat inzetten. Bron: VVV Zuid Limburg