Het onderdeel 'parkeren' maakt voor veel onderdeel uit van de customer journey van een strandbezoek. In een onderzoek uit 2015 werd al geconstateerd dat parkeerterreinen méér kunnen bieden als een plek om je auto te parkeren. Het kan onderdeel zijn van een gastvrij onthaal aan de kust. In een recent afgerond nieuw onderzoek zijn de wensen en behoeften van gebruikers (bezoekers en bewoners) in kaart gebracht t.a.v. parkeren en strandbeleving van de Zeeuwse kust. Het onderdeel 'parkeren' maakt voor veel onderdeel uit van de customer journey van een strandbezoek. In een onderzoek uit 2015 werd al geconstateerd dat parkeerterreinen méér kunnen bieden als een plek om je auto te parkeren. Het kan onderdeel zijn van een gastvrij onthaal aan de kust. In een recent afgerond nieuw onderzoek zijn de wensen en behoeften van gebruikers (bezoekers en bewoners) in kaart gebracht t.a.v. parkeren en strandbeleving van de Zeeuwse kust.

[caption id="attachment_41967" align="alignright" width="300"]Strrand van Cadzand (foto: Marc Ryckaert) Strand van Cadzand (foto: Marc Ryckaert)[/caption] Uit het onderzoek, op tien parkeerterreinen aan de Zeeuwse kust, blijkt dat de huidige bezoekers, zowel Zeeuwen als (buitenlandse) toeristen, over het algemeen tevreden zijn. Kansen voor een (nog) gastvriendelijker onthaal liggen vooral op het gebied van duidelijke bewegwijzering en informatie, betaalgemak, service en horecavoorzieningen. Ook koppeling met alternatieve vervoermiddelen waarbij het parkeerterrein kan fungeren als start- en eindpunt van een dagje Zeeuwse kust kan op een aantal locaties kansrijk zijn. Meer informatie: www.kenniscentrumtoerisme.nl