De Provincie Zeeland heeft op woensdag 9 maart 2016 de aftrap gegeven voor de gezamenlijk op te stellen Zeeuwse kustvisie. Samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap maakt de Provincie zich sterk voor de Zeeuwse kust. In de visie komt te staan hoe we de kust de komende jaren willen beschermen en welke ontwikkelingen er wenselijk zijn. Kracht van Zeeland De Provincie Zeeland heeft op woensdag 9 maart 2016 de aftrap gegeven voor de gezamenlijk op te stellen Zeeuwse kustvisie. Samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap maakt de Provincie zich sterk voor de Zeeuwse kust. In de visie komt te staan hoe we de kust de komende jaren willen beschermen en welke ontwikkelingen er wenselijk zijn. Kracht van Zeelandsamen_sterk_voor_de_zeeuwse_kust_09032016

De ongerepte Zeeuwse kust is landschappelijk én economisch van grote waarde. Het is een aantrekkelijk recreatiegebied, bevat mooie natuur en beschermt ons tegen water. Het is de kracht van Zeeland en zowel voor natuur als economie van belang. Gedeputeerde Carla Schönknecht: "Het beschermen en versterken van de ongerepte Zeeuwse kust is in het belang van iedereen. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Voor natuur en landschap, maar ook met de kansen voor wonen en recreëren. Met de kustvisie zoeken wij samen met onze ketenpartners naar de balans tussen beide." Kustvisie: een blik op de toekomst In de kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust: het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van recreatiesector. Drie werkgroepen bestaande uit leden van de ketenpartners buigen zich over deze thema's en gaan hier inhoudelijk mee aan de slag. De provincie Zeeland faciliteert en ondersteunt dit proces. De kustvisie moet eind 2016 klaar zijn en wordt vertaald in beleid voor in het nieuwe omgevingsplan dat vanaf 2018 gaat gelden. Omgevingsplan De Provincie stelt het omgevingsbeleid vast. In het Omgevingsplan staat het beleid voor ruimte, milieu, water en natuur. Dit jaar passen we het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 aan, om zo tijdig op een aantal onderdelen bij te sturen, te verduidelijken of uit te werken. Deze herziening is een beperkte aanpassing. De op te stellen kustvisie is een actiepunt uit het herziene Omgevingsplan. Bron: persbericht provincie Zeeland