De recreatiebranche stevent af op een groot probleem. Veel seizoenskrachten die in de vorige zomer naar volle tevredenheid hebben gewerkt, zijn dit jaar voor het laatst inzetbaar. Dat is een direct gevolg van de Wet Werk en Zekerheid die vorig jaar gefaseerd ingevoerd is. Tussen twee tijdelijke contracten moet voortaan een tussenpauze van zes maanden zitten in plaats van drie. De recreatiebranche stevent af op een groot probleem. Veel seizoenskrachten die in de vorige zomer naar volle tevredenheid hebben gewerkt, zijn dit jaar voor het laatst inzetbaar. Dat is een direct gevolg van de Wet Werk en Zekerheid die vorig jaar gefaseerd ingevoerd is. Tussen twee tijdelijke contracten moet voortaan een tussenpauze van zes maanden zitten in plaats van drie.

[caption id="attachment_41852" align="alignright" width="300"]Seizoensgebonden activiteiten in het nauw Seizoensgebonden activiteiten in het nauw[/caption] Maar juist die pauze van drie maanden zorgde ervoor dat werkgevers en werknemer in de seizoensbranche jarenlang konden samenwerken. Een vast contract is niet mogelijk, omdat er niet het hele jaar werk is. Omdat het seizoen langer duurt dan een half jaar, kan er niet meer een nieuwe keten van tijdelijke contracten gestart worden bij aanvang van het nieuwe seizoen. Het gevolg is dat werkgevers na twee seizoenen een vast contract moeten aanbieden. In de praktijk betekent dit dat er noodgedwongen afscheid moet worden genomen. De RECRON luidt de noodklok en strijd voor behoud van seizoenskrachten: “Alle deskundigen - arbeidsjuristen, hoogleraren en werkgeversvertegenwoordigers – zijn het met elkaar eens dat de seizoensproblematiek die de wet veroorzaakt nú opgelost moet worden. Want de wet zorgt er nu voor dat seizoenswerk in de recreatiesector wel heel erg lastig wordt gemaakt.” Werkgeversorganisatie AWVN stelde tijdens en overleg met de tweede kamer voor om een uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid te maken voor werkgevers in de seizoensbranche. Deze organisatie heeft het voorstel ingediend om de drie maanden tussenperiode aan te houden zodat een contract voor een heel seizoen weer mogelijk wordt. De RECRON schaart zich achter dit voorstel. Kritiek op ontslagrecht Een ander onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is het nieuwe ontslagrecht. Het ontslagrecht zou eenvoudiger en sneller gemaakt worden. Maar in de praktijk blijkt het tegendeel waar. Juridische dienstverlener DAS concludeert uit onderzoek dat het juist moeilijker geworden is om niet goed functionerende werknemers te ontslaan. Na de invoering van het nieuwe ontslagrecht - onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid - is het aantal afwijzingen van ontslagaanvragen fors gestegen. Rechters oordeelden zo’n 30 tot 40% vaker dat het ontslag niet terecht is. Dikwijls komt het niet doordat de werknemer goed functioneerde, maar omdat het personeelsdossier niet voldoet aan de strenge eisen. Dit maakt werkgevers nog huiveriger mensen vast in dienst te nemen. Mira Levi van Recron concludeert: “De problemen van de wwz zijn heel complex het is moeilijker en duurder om mensen te ontslaan, en flexwerkers krijgen nu niet vaker een vast contract. Dat is precies het tegenovergestelde wat de wet moest bereiken.” De Wet Werk en Zekerheid is ingevoerd om flexwerkers meer zekerheid te geven. Op 9 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Asscher over de Wet Werk en Zekerheid. Waar Lodewijk Asscher tot nu toe onvermurwbaar leek, blijkt er inmiddels toch enig begrip te zijn voor de specifieke situatie in de seizoensbranche. Zie ook: op recron.nl: Recron strijdt voor behoud seizoenkrachten Tentoo artikel over ontslagrecht in de nieuwe wet werk en zekerheid: Goed personeelsdossier van groot belang met dank aan: Jan Meulendijks, Tentoo Payrolling "Diverse bedrijven met seizoensarbeid zijn, mede dankzij de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, overgestapt op payrolling. Dat zorgt niet alleen voor meer flexibiliteit; bedrijven kiezen ook voor een partner met kennis van zaken, die de lastige administratieve en juridische zaken uit handen neemt."