Promotieorganisatie Amsterdam Marketing stelt een budget van € 40.000 beschikbaar voor projecten die zorgen voor een spreiding van toeristen over de Metropoolregio. Dit budget wordt ter beschikking gesteld in het kader van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Promotieorganisatie Amsterdam Marketing stelt een budget van € 40.000 beschikbaar voor projecten die zorgen voor een spreiding van toeristen over de Metropoolregio. Dit budget wordt ter beschikking gesteld in het kader van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’.

[caption id="attachment_41607" align="alignright" width="300"]zaandam Zaandam; ook mooi![/caption] Een belangrijk onderdeel van het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' is het stimuleren van productontwikkeling om de verschillende toeristische karakters binnen de Metropool Amsterdam te versterken. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld voor promotie- en stimuleringsactiviteiten. De aanvraag moet worden ingediend door een samenwerking van tenminste 3 partijen uit de toeristische en/ of culturele sector. Per aanvraag wordt maximaal een bedrag toegekend van € 10.000,-. Het aanvraagformulier met bijbehorende criteria is nu beschikbaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 24 maart. Meer informatie: www.iamsterdam.com