De opbrengst van de toeristenbelasting groeit voor gemeenten in 2016 naar verwachting met 8,6 procent tot 188,6 miljoen euro. In 2011 was de opbrengst nog 138 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De groei komt voor het grootste deel op conto van Amsterdam. De hoofdstad laat de andere gemeenten bij de inning van toeristenbelasting ver achter zich. Met 46,4 miljoen euro incasseert Amsterdam bijna een kwart van de in gemeenten geïnde toeristenbelasting. De opbrengst van de toeristenbelasting groeit voor gemeenten in 2016 naar verwachting met 8,6 procent tot 188,6 miljoen euro. In 2011 was de opbrengst nog 138 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De groei komt voor het grootste deel op conto van Amsterdam. De hoofdstad laat de andere gemeenten bij de inning van toeristenbelasting ver achter zich. Met 46,4 miljoen euro incasseert Amsterdam bijna een kwart van de in gemeenten geïnde toeristenbelasting. [caption id="attachment_41520" align="alignright" width="245"]toeristenbelasting per gemeente (bron: cbs) Inkomsten toeristenbelasting als percentage van de totale heffingsinkomsten, begroting 2016 (bron: cbs)[/caption] Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst erop dat gemeenten onaantrekkelijker worden voor toeristen als deze ongelimiteerde en ongastvrije stijgingen blijven voortduren. Daarbij geldt dat de hotels en accommodaties ten onrechte als een soort belastingloket moeten optreden. KHN vindt bovendien dat gemeenten de commerciële platforms die overnachtingen aanbieden (zoals AirBnB en Wimdu) de juiste afdracht aan toeristenbelasting moet laten betalen. Dit is van groot belang om in ieder geval een gelijk speelveld te bewaken. Transparantie van aanbieders bij deze platforms is daarbij noodzakelijk. Meestal verdwijnt de opbrengst direct in de algemene middelen van de gemeente om de gaten in de begroting te dichten. De inmiddels hoge toeristenbelasting voor een overnachting in hotel, camping of jachthaven is een groeiend probleem voor toeristen en ondernemers. KHN maakt zich al jaren sterk om de toeristenbelasting af te schaffen of de inkomsten uitsluitend te besteden aan het toeristisch aantrekkelijker maken van de gemeente. Niets voor terug Toeristen zijn een steeds groter gedeelte van hun vakantiegeld kwijt aan toeristenbelasting, terwijl zij daar meestal niets voor terug zien. Die steeds groter wordende aanslag op vakantiebudgetten dwingt toeristen haast om te kiezen voor andere (goedkopere) bestemmingen. Bijvoorbeeld naar een gemeente waar geen toeristenbelasting wordt geheven of zelfs het buitenland. En toeristen die in het buitenland vakantie vieren, stimuleren de Nederlandse lokale economie in elk geval niet. Ongelijk speelveld Ondernemers, die tot hun grote ergernis verplicht zijn als gemeentelijke kassier op te treden, hebben te maken met een ongelijk speelveld, omdat gemeenten onderling verschillende tarieven of geen tarieven hanteren. Verder is de belasting oneerlijk omdat commerciële platforms als AirBnB niet of onvoldoende specifiek worden belast. Tenslotte: niet alleen hebben logiesverstrekkers vrijwel geen invloed op de bestedingen van de opbrengst van de toeristenbelasting. Ook het feit dat de middenstand - die ook profiteert van de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente - niet meebetaalt, wordt als niet eerlijk beschouwd. Bron: Koninklijke Horeca Nederland Toeristenbelasting relatief belangrijke inkomstenbron voor de Waddeneilanden Gemiddeld halen gemeenten iets meer dan 2 procent van hun heffingsinkomsten uit toeristenbelasting. Voor de Waddeneilanden ligt dit percentage aanmerkelijk hoger. De toeristenbelasting is daar goed voor 30 procent (Texel met 4,4 miljoen euro aan inkomsten toeristenbelasting) tot 45 procent (Vlieland met 1,2 miljoen aan inkomsten toeristenbelasting) van de totale inkomsten uit heffingen. Meer informatie: www.cbs.nl