Vanaf dit toeristenseizoen is in totaal 3600 kilometer aan Friese wandelpaden voorzien van bewegwijzering. Van de in totaal 1700 knooppunten worden de laatste in Zuidoost Friesland eind maart van bewegwijzering voorzien. Er is dan sprake van een fijnmazig en provincie dekkend wandelnetwerk. Vanaf dit toeristenseizoen is in totaal 3600 kilometer aan Friese wandelpaden voorzien van bewegwijzering. Van de in totaal 1700 knooppunten worden de laatste in Zuidoost Friesland eind maart van bewegwijzering voorzien. Er is dan sprake van een fijnmazig en provincie dekkend wandelnetwerk.wandelnetwerk3

Leeuwarden en Friesland investeren volop in toerisme, nu de stad en regio benoemd zijn tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Om de grote stroom van nieuwe bezoekers een positieve vakantiebeleving te geven wordt gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur, de bewegwijzering en de informatievoorziening. Plannen die er al waren komen in een stroomversnelling, zoals de realisatie van een provincie dekkend wandelnetwerk. Eerder investeerde de provincie al in haar fietsroute infrastructuur. Afgelopen jaar werd Friesland, met vijf sterren en een maximale score, bekroond als beste Fietsprovincie van Nederland. Dat bleek uit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio's 2015 van stichting Landelijk Fietsplatform. “Maar alleen met het op orde hebben van de infrastructuur zijn we er nog niet”, aldus Carla Boonstra van Merk Fryslân. De toerist is veeleisend en de concurrentie is groot. We zetten dus, als volgende stap, in op de beleving en niches binnen het fietsen en wandelen. Een mooi voorbeeld is de pelgrimsroute ‘Het Jabikspaad’, van ongeveer 130 kilometer. Het traject in Nederland, dat start in het Friese Sint Jacobiparocie, is onderdeel van de internationale route naar Santiago de Compostella. Hoewel pelgrimages van oudsher te maken hebben met religieuze motieven, speelt de route ook in op de behoefte van mensen aan rust en bezinning. In het kader van het Culturele Hoofdstadjaar in 2018 worden op dit moment meerdere ‘belevingsroutes’ uitgewerkt, waardoor de stad Leeuwarden en de provincie Fryslân letterlijk aan elkaar worden verbonden. Komend weekend is Merk Fryslân aanwezig op de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht. Meer informatie: www.merkfryslan.nl