Wanneer is iets een museum, en wanneer gewoon vermaak? Waarom is Naturalis -met opgezette dieren- wel een museum en een dierentuin niet? Een dierentuin stelt ook de dieren tentoon, en geeft daar uitleg en duiding bij. Een dierentuin biedt toch ook een bijzondere collectie aan waar menig mens nog iets van kan leren? En waarom is het Nijntje museum wel een museum, terwijl dat vooral om spelen lijkt te draaien? Deze definitie discussie vinden wij heel interessant, en we horen graag jullie mening. Wanneer is iets een museum, en wanneer gewoon vermaak? Waarom is Naturalis -met opgezette dieren- wel een museum en een dierentuin niet? Een dierentuin stelt ook de dieren tentoon, en geeft daar uitleg en duiding bij. Een dierentuin biedt toch ook een bijzondere collectie aan waar menig mens nog iets van kan leren? En waarom is het Nijntje museum wel een museum, terwijl dat vooral om spelen lijkt te draaien? Deze definitie discussie vinden wij heel interessant, en we horen graag jullie mening.

[caption id="attachment_41442" align="alignright" width="300"]In Science Center Universeum Gothenborg zijn ook veel levende dieren te vinden. In Science Center Universeum Gothenborg zijn ook veel levende dieren te vinden.[/caption] Definitie van een museum Een museum krijgt van Wikipedia de volgende definitie: Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie. ICOM-definitie Het woord ‘museum’ is in veel landen niet juridisch vastgelegd (ook niet in Nederland). In principe kan dus iedereen met een privé verzameling een bordje boven de deur aan huis bevestigen met het woord ‘museum’. De International Council of Museums (ICOM) in Parijs heeft er daarom voor gezorgd dat er een definitie geformuleerd is, met daarin de voorwaarden waaraan een serieus museum moet voldoen; DE ICOM- definitie. Uitleg ICOM- definitie: “Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”Deze definitie wordt door de meeste musea, verenigd in de Nederlandse Museumvereniging (NMV), gevolgd. Een dierentuin kan gewoon een museum zijn? Dierentuinen hebben een aantal kenmerken met musea gemeen. In de eerste plaats alleen al vanwege het feit dat het hier beide om een ‘uitje’ gaat waarbij je iets opsteekt. Het aanbod in dierentuinen is zeer gevarieerd, en hoewel educatie toch wel de hoofdrol speelt, wordt de vermakelijke kant zeker niet vergeten. Zo komen de horeca gelegenheden en winkels overeen met de secundaire faciliteiten van musea (museumwinkel, horecagelegenheid etc.). De dierentuinen trekken grote aantallen bezoekers, meer dan de grootste musea in Nederland, en zelfs de subsidiëring van sommige dierentuinen lijkt op de financiering met musea (bron: repub.eur.nl). Waarom kan een dierentuin geen museum zijn? Toch blijft de hamvraag, waarom kan een dierentuin geen museum zijn? Is dat alleen omdat er sprake is van winstbejag? Maar als het Rijksmuseum de investering van 40 miljoen in een nieuwe Rembrandt wil terug verdienen, zijn ze dan niet net zo commercieel bezig? Bron en meer informatie: www.museumkwartier.nl