Het jaar 2015 was geen goed jaar voor toerisme in Groningen. Het aantal overnachtingen daalde met 8,6%. Toch blijft toerisme voor de provincie een belangrijke economische sector. Zo draagt de sector 5,7% bij aan de werkgelegenheid. Voor de periode 2016 - 2018 maakt de provincie nu 1 miljoen per jaar vrij om het toerisme een nieuwe impuls te geven. De regie blijft in handen van Marketing Groningen. Het jaar 2015 was geen goed jaar voor toerisme in Groningen. Het aantal overnachtingen daalde met 8,6%. Toch blijft toerisme voor de provincie een belangrijke economische sector. Zo draagt de sector 5,7% bij aan de werkgelegenheid. Voor de periode 2016 - 2018 maakt de provincie nu 1 miljoen per jaar vrij om het toerisme een nieuwe impuls te geven. De regie blijft in handen van Marketing Groningen.

[caption id="attachment_41428" align="alignright" width="300"]varen in Groningen; nog te onbekend varen in Groningen; nog te onbekend[/caption]Binnen het Nederlands toerisme heeft de provincie Groningen een marktaandeel van 2% en is daarmee de provincie met het minst aantal toeristen. (bron: Continu Vakantie Onderzoek) Binnen de economie van Groningen is toerisme een belangrijke factor. De sector R&T in Groningen is met een aandeel van 5,7 % groter dan bijvoorbeeld de sector landbouw (3,4 %) en iets kleiner dan de overheid (6,3 %). 3 sporenbeleid In de Toerismevisie 2016 - 2020 van de provincie Groningen worden drie speerpunten genoemd waarin wordt geïnvesteerd:

  1. Promotie en marketing: Promotie-organisatie Marketing Groningen krijgt een grotere rol in het begeleiden en adviseren van regionale promotieorganisaties en de onderlinge inhoudelijke afstemming. Bovendien wordt een nieuwe landelijke promotie- en marketingcampagne gelanceerd. Het beeld van een landschappelijk en cultuurrijk Groningen staat hierbij centraal.
  2. Route-ontwikkeling en vaarrecreatie: De afgelopen jaren heeft de provincie veel geïnvesteerd in fysieke toeristische infrastructuur, vooral in recreatieve vaarwegen. Deze infrastructuur is nu op een goed niveau. Nu volgt de uitdaging om ervoor te zorgen dat de infrastructuur in toenemende mate wordt benut. Dat gebeurt vooral door het ontwikkelen van themaroutes, die invulling geven aan het beeld dat wordt neergezet in de promotie en marketing.
  3. Ondernemerschap: Het MKB wordt ondersteund door het creëren van een algemeen fonds, waar ook toeristisch-recreatieve bedrijven een beroep op kunnen doen. Om te kunnen beoordelen in welke vorm dit het beste gegoten kan worden onderzoekt de provincie welke financieringsbehoeftes er zijn bij het MKB en waar de markt niet aan voldoet.
De kracht van Groningen

In het rapport wordt ook gekeken naar het onderscheidend vermogen en de gewenste toeristische doelgroep voor Groningen. Als USP wordt benoemd: "De grote diversiteit aan cultuur, landschappen en natuur is ons ‘goud’. Dit is echter lang niet bij iedereen bekend. Dit ‘goud’ willen wij de komende jaren samen met de toeristisch-recreatieve sector en andere belanghebbenden kapitaliseren." Dat wordt concreet gemaakt in de 'G7 lijst'; dat staat voor 7 redenen om Groningen te bezoeken: het Lauwersmeer, Werelderfgoed Waddenzee, de Borgen, de Wierden, de Kerken, Bourtange en de stad Groningen. De doelgroep (binnen Nederland) wordt omschreven als: "Massatoerisme is in Groningen niet snel te verwachten. Maar er is een grote en groeiende groep mensen die geïnteresseerd is in cultuur, natuur en historie en in toenemende mate op zoek is naar authenticiteit. Het gaat om een doelgroep van bijna drie miljoen Nederlanders." Budget De provincie reserveert in de periode 2016-2018 circa € 1 miljoen per jaar. Voor 2019 is er ruim € 900.000 opgenomen in de begroting en voor 2020 circa € 550.000. Behalve het specifieke budget voor toerisme zijn er beleidsprogramma’s en financieringsinstrumenten waar ook toeristisch-recreatieve initiatieven een beroep op kunnen doen. Meer informatie: www.provinciegroningen.nl