Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland onderzoek gedaan naar het wandelproduct. Het onderzoek biedt inzicht in de motivatie, behoeften en belevenissen van de (potentiële) wandelaar. Op basis van de resultaten kunnen zowel de marketing als de producten rondom wandelen in Zeeland worden verbeterd. Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland onderzoek gedaan naar het wandelproduct. Het onderzoek biedt inzicht in de motivatie, behoeften en belevenissen van de (potentiële) wandelaar. Op basis van de resultaten kunnen zowel de marketing als de producten rondom wandelen in Zeeland worden verbeterd. wandelaar zeelandHet rapport brengt het beslis- en belevingsproces van de wandelaar in Zeeland in kaart; de zogenaamde 'Customer Journey'. Daarbij wordt gekeken naar zowel korte ommetjes als lange dagtochten.
  • In 'De eerste stap' wordt gekeken naar de motivatie van de wandelaar om te gaan wandelen en hoe de recreant zich vervolgens oriënteert en voorbereidt op de wandeltocht. Bij lange wandelingen staat vaak het plezier centraal. Voor wandelaars is ook de gezondheid een belangrijke reden om te gaan wandelen.
  • Stap twee van het onderzoek is 'de wandeltocht zelf'. Elke wandelaar ervaart een wandeling op een andere manier. De waarneming en waardering wordt beïnvloed door de verschillende belangen en interesses die mensen hebben. Hierin wordt ook gekeken naar stopplekken onderweg; een aanhaakkans voor horeca en attracties.
  • Er wordt nog specifiek ingezoomd op 'het hoogtepunt van de wandeling'. Met welk verhaal komt de wandelaar thuis en wat heeft het meeste indruk gemaakt. Vooral de elementen natuur en omgeving scoren hierin hoog.
  • Tot slot wordt er gekeken wat er gebeurt 'na de wandeling'. Ruim 40% van de respondenten geeft aan ervaringen met anderen te delen. Respondenten die lange wandelingen of lange afstandswandelingen maken delen in verhouding vaker hun belevenissen
Consequenties voor het Zeeuwse wandelaanbod Omdat er sprake is van een tevreden wandelaar kan de lat hoger worden gelegd, de verwachtingen van de wandelaar zullen moeten worden overtroffen. De gast is steeds vaker op zoek naar nieuwe belevingen, oftewel; de wandelaar wil verrast worden. Hoe je dat doet, dat is grotendeels afhankelijk van de doelgroep. De wandelbeleving is sterker wanneer een wandelaar in aanraking komt met onverwachte momenten en bijzondere verhalen. Vertel de wandelaar over het gebied aan de hand van bijvoorbeeld een (interactief) historisch verhaal. Met het thema 'LAND IN ZEE!' onderscheidt Zeeland zich ten opzichte van andere kustprovincies. Dit thema biedt de paraplu waaraan de verschillende regio’s en wandelgebieden hun eigen verhaallijn op kunnen hangen en mee kunnen differentiëren. De verhaallijnen baseren op het DNA van een regio ligt voor de hand. Nog een aanbeveling: Het is van belang dat de informatie over het wandelproduct in Zeeland gebundeld is. Het in aan te bevelen om alles in één platform te bundelen en te ontsluiten. Vanuit een centrale database kan de informatie wel op verschillende platformen worden aangeboden. Bijvoorbeeld een app, een fysieke plattegrond of de website. Bekijk het hele rapport op: www.kenniscentrumtoerisme.nl