Afgelopen week overleed Wim van den Berg, oprichter van de Stichting Vrije Recreatie (SVR) en voorvechter van de mogelijkheden voor kamperen bij de boer. In het verleden zijn er zeer pittige discussies gevoerd met o.a. de RECRON (belangenbehartiging van reguliere campings) en de Vereniging Kampeerboeren (Vekabo). Beide partijen tonen hun respect voor het hetgeen Wim van den Berg heeft bereikt. Afgelopen week overleed Wim van den Berg, oprichter van de Stichting Vrije Recreatie (SVR) en voorvechter van de mogelijkheden voor kamperen bij de boer. In het verleden zijn er zeer pittige discussies gevoerd met o.a. de RECRON (belangenbehartiging van reguliere campings) en de Vereniging Kampeerboeren (Vekabo). Beide partijen tonen hun respect voor het hetgeen Wim van den Berg heeft bereikt. VeKaBo

Namens de VeKaBo verwoord Gerard Swart (boerencamping De Boekel) het respect: "We zijn 2 uiteenlopende organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben namelijk kleinschalig kamperen en logeren. Beide organisaties willen de stadsmensen betrekken bij de natuur en het plattelandsleven waar de persoonlijke aandacht nog heel normaal is. We kwamen elkaar 17 jaar geleden voor het eerst tegen op een beurs. We hebben samen op diverse beurzen gestaan en hebben veel discussies gevoerd en waren het ook lang niet altijd met elkaar eens. Toch hebben we ook veel gemeen en elkaar altijd gerespecteerd. Als mens was Wim een welbespraakte man, een charmeur en een strijder in hart en nieren. In hem verliest de kampeersector een zeer bewogen man. Wij wensen de nabestaanden en de SVR veel sterkte met dit verlies." RECRON In de beginjaren, met de opkomst van het fenomeen 'kamperen bij de boer' staan RECRON en SVR lijnrecht tegenover elkaar. Dat leidt zelfs tot rechtszaken waarbij Van den Berg wordt genoemd als 'aanstichter van al dit kwaad' (uit boek: Tussen jongvee en appelbloesem, 40 jaar kamperen bij de boer.) In de loop der jaren heeft Van den Berg het respect veroverd en op de website toont de RECRON nu ook waardering voor de grote inzet die Wim heeft gehad voor de recreatiesector: "Het is nog niet zo lang geleden dat Wim van den Berg bij ons in het RECRON-gebouw vergaderde over de toeristenbelasting. Hoewel hij toen al ziek was, had hij nog niets aan strijdbaarheid verloren. Wat Wim betreft gingen we de barricades op om aandacht te vragen voor een in zijn ogen totaal onterechte heffing. In het verleden zijn de SVR en RECRON opponenten van elkaar geweest, maar in steeds meer zaken konden we elkaar de laatste tijd goed vinden. In hem verliest de kampeersector een bewogen pionier van het kamperen bij de boer dat door de jaren heen een succesvolle formule blijkt te zijn. Wij wensen iedereen om Wim van den Berg heen en de SVR veel sterkte met dit verlies."