Veiligheid is een essentieel onderdeel van elke bezoekerservaring. In een tijd van toegenomen dreiging is een goede voorbereiding op rampscenario’s daarom essentieel. Slimme inzet van de mobiele telefoon biedt daarvoor interessante nieuwe mogelijkheden. Veiligheid is een essentieel onderdeel van elke bezoekerservaring. In een tijd van toegenomen dreiging is een goede voorbereiding op rampscenario’s daarom essentieel. Slimme inzet van de mobiele telefoon biedt daarvoor interessante nieuwe mogelijkheden. amsterdam arenaMet een prikkelende online video richtte de Amsterdam ArenA zich onlangs tot een wereldwijd publiek van innovatieve ondernemers. De uitdaging: pitch een idee dat een bezoek aan het stadion spannender, veelzijdiger, efficiënter of veiliger kan maken. Met diverse partners experimenteert het Amsterdam ArenA Innovation Center (AICC) al veel langer met nieuwe technologieën om de bezoekerservaring te optimaliseren. Belangrijk onderdeel van die innovatieagenda is crowd control. GPS-signalen Met zo’n 18 miljoen gasten per jaar is het in goede banen leiden van de bezoekersstromen een niet te onderschatten uitdaging. In samenwerking met onder meer Microsoft en KPMG verzamelt de Amsterdam ArenA daarom onder meer de GPS-signalen van de mobiele telefoons van haar bezoekers. Zo ontstaat een steeds nauwkeuriger beeld van de dynamiek van bezoekersbewegingen in en buiten en in het stadion. Maar ook van de wijze waarop bezoekers zich naar het stadion toe bewegen. Verkeerscongestie Zo bleek onder meer dat circa 30 procent van alle verkeerscongestie rond het stadion te bestaan uit bezoekers die zonder vastomlijnd parkeerplan naar de ArenA zijn gereden. Door bezoekers al bij aankoop van een ticket te wijzen op de snelle openbaar vervoer-verbinding, kan die verkeerscongestie op slimme wijze worden beperkt. Bovendien kunnen bezoekers die toch met de auto komen direct ook een parkeerplaats reserveren én betalen. Beacon netwerk Ook ín het stadion kunnen bezoekers goed worden gevolgd. Dat kan via het eigen WiFi-netwerk en een netwerk van beacons die het Bluetoothsignaal van de telefoons oppikken. Door al die signalen op te vangen en samen te brengen in een database, kan er een zeer nauwkeurig beeld tot stand worden gebracht. Een beeld van hoe bezoekersstromen zich door het stadion bewegen. En dat beeld kan leiden tot interessante toepassingen. Crowd simulation Bij de bouw van nieuwe stadions en andere grote publiekstrekkers wordt tegenwoordig al gebruik gemaakt van zogenaamde crowd simulation software. De slimme algoritmes in deze software zijn in staat de bewegingen van grote bezoekersstromen na te bootsen. Zo worden bottlenecks binnen het stadion, de plekken waar bezoekers minder snel doorheen kunnen bewegen en bij grotere drukte ook vaker dan gemiddeld vastlopen, dus al worden aangepakt voordat de bouw echt van start gaat. Noodscenario’s Dit soort simulaties zijn niet alleen waardevol voor bouwers en architecten. Ook politiemensen, brandweer, medici en personeelsleden die in noodsituaties in actie moeten komen kunnen hier veel baat bij hebben. Door hen verschillende risicoanalyses en scenario’s te tonen is het mogelijk om het inzicht in wat er in wat er nu eigenlijk precies gebeurt in zo’n situatie aanzienlijk te vergroten. Dankzij dit voortgekomen inzicht kon het Eindhovense Philips Stadion zijn ontruimingsprocedure ruim drie minuten inkorten. What’s Next? De als peilbaken functionerende mobiele telefoon levert dus inzicht op in het gedrag van de bezoekers. Problemen die leiden tot vastlopende bezoekersstromen kunnen zo al in een zeer vroeg stadium worden gesignaleerd. In noodsituaties kunnen hulpdiensten precies zien wat de situatie in het stadion is, en bezoekers via dezelfde telefoon naar de meest veilige (nood)uitgang dirigeren. Zo zorgt de mobiele telefoon dus niet alleen voor een betere, maar ook een veiligere gastervaring. Een prettige gedachte voor zowel de gasten en als voor de stadionmedewerkers zelf. Maar ook voor andere belanghebbenden, zoals geïnteresseerde bankiers. Daarom aan u de vraag: Hoe gaat u dit jaar uw gastervaring verbeteren? Met dank aan: Stef Driessen, sector banker leisure bij ABN AMRO