De BankGiro Loterij heeft dit jaar een recordbedrag van € 62,8 miljoen uitgekeerd aan ondersteuning van diverse culturele instellingen. Kennis maken met musea, kastelen, monumenten en andere initiatieven op cultureel gebied worden het komend jaar mede mogelijk gemaakt door deze bijdrage. En dat zal de recreatieve aantrekkelijkheid van Nederland verder versterken. Een bijzondere bijdrage ging naar de Open Monumentendag, die daarmee in ieder geval weer vijf jaar kan worden georganiseerd. De BankGiro Loterij heeft dit jaar een recordbedrag van € 62,8 miljoen uitgekeerd aan ondersteuning van diverse culturele instellingen. Kennis maken met musea, kastelen, monumenten en andere initiatieven op cultureel gebied worden het komend jaar mede mogelijk gemaakt door deze bijdrage. En dat zal de recreatieve aantrekkelijkheid van Nederland verder versterken. Een bijzondere bijdrage ging naar de Open Monumentendag, die daarmee in ieder geval weer vijf jaar kan worden georganiseerd.open monumentendagOpen Monumentendag

De Open Monumentendag dreigde na dit jaar van de kalender te verdwijnen omdat er geen nieuwe hoofdsponsor werd gevonden, na het wegvallen van de Rabo Vastgoedgroep als sponsor. BankGiro Loterij maakte tijdens het Goed Geld Gala op 3 februarie bekend dat zij de nieuwe partner is van de Open Monumentendag. De loterij schenkt € 1,7 miljoen aan de stichting en zorgt daarmee dat het evenement blijft bestaan; en kan vernieuwen. De Open Monumentendag trekt jaarlijks ongeveer 1 miljoen bezoekers. Voor de organisatie is een nieuwe stichting: 'Nederland Mononumentenland' opgericht. Die stichting gaat ook het Nationaal Monumentencongres en een ,,Restauratiebeurs nieuwe stijl'' organiseren: De Erfgoedfair. Zo ontstaat er een samenhangende aanpak voor drie doelgroepen; de burgers, de monumentprofessional en de monumenteneigenaar. Meer info: www.openmonumentendag.nl www.nederlandmonumentenland.nl Maar er waren nog meer partijen die gisteravond huppelend Het Tropenmuseum verlieten, waar het Goed Geld Gala plaatsvond... [caption id="attachment_41200" align="alignright" width="214"]Willibrordkerk Utrecht Willibrordkerk Utrecht[/caption] Museum Catharijneconvent Museum Catharijneconvent ontvangt een extra bijdrage van 925.000 euro voor het project ‘Het Grootste Museum van Nederland’. Met deze bijdrage wil het museum het grote publiekspotentieel van kerken benutten om het draagvlak van religieus erfgoed te vergroten. In het buitenland behoren kerken vaak tot toeristische trekpleisters, maar in Nederland staan we wel eens voor een gesloten kerkdeur, terwijl de schoonheid van de Nederlandse kerken niet onderdoet voor die in het buitenland. Museum Catharijneconvent zal in heel Nederland twaalf beeldbepalende kerken en hun topkunst toegankelijk en zichtbaar maken voor het grote publiek. Zo kunnen jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers genieten van dit nu nog verborgen religieus cultuurschoon. Meer info: www.catharijneconvent.nl Overige eenmalige schenkingen en bijzondere projecten: Universiteitsmuseum Utrecht € 300.000 Een verbouwing en herinrichting van het gebouw zijn noodzakelijk om de bezoekers op een gastvrije manier te kunnen blijven ontvangen. De vaste presentaties worden vernieuwd waarbij de eigen collectie de hoofdrol gaat spelen en met verhalen tot leven wordt gebracht. De BankGiro Loterij draagt graag bij aan de herinrichting van de vaste presentaties. Museum Het Schip, Amsterdam € 300.000 Voor Museum Het Schip is dit dé mogelijkheid om een nieuwe vaste presentatie over de Amsterdamse School te realiseren.De loterij draagt graag bij aan de inrichting van de nieuwe vaste presentatie waarvan de dekking met deze schenkinghelemaal rond is. Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden € 350.000 Met de bijdrage van de BankGiro Loterij is het museum in een klap waar het wil zijn en kan de herinrichting starten. Zo is het op tijd klaar voor de viering van het 100-jarig jubileum in 2017 en voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018. Musea Zutphen € 450.000 Zutphen wil zich sterker profileren als stad van kunst, cultuur en erfgoed. Beide musea worden per 2017 verzelfstandigd en met een nieuwe huisvesting als bruidsschat heeft de gemeente daarin een grote stap gezet. De verbouwing van ‘Hof van Heeckeren’ tot museum is in volle gang, daarna volgt de inrichting van het gebouw en van de museale presentaties. De loterijbijdrage stelt het museum in de gelegenheid de inrichting van gebouw en de museale presentaties te realiseren. Allard Pierson Museum € 500.000 Het museum ondergaat de komende jaren een metamorfose om de bezoekersaantallen te laten groeien en het museum aantrekkelijker te maken. Het museum wordt ingrijpend gerenoveerd, vernieuwd, uitgebreid en heringericht. Hiermee creëert het museum extra ruimte en een duidelijkere routing door het gebouw. Met de bijdrage kan het museum starten met de vernieuwing en herinrichting van de oudbouw. [caption id="attachment_41201" align="alignright" width="200"]kinderdijk kinderdijk[/caption] Kinderdijk € 500.000 Het hele gebied van Kinderdijk ondergaat een vernieuwing en uitbreiding. Er komt een nieuw bezoekerscentrum en de verschillende bestaande locaties zoals de gemalen en poldermolens worden verbouwd en herbouwd. Het nieuwe bezoekerscentrum wordt het letterlijke vertrekpunt van een bezoek aan Kinderdijk: daar begint de ontdekkingstocht door het gebied. Het dak wordt een uitkijkpunt waar de bezoeker een panoramisch uitzicht heeft over het polderlandschap met de molens en gemalen. Met de vernieuwingsplannen wil Kinderdijk groeien naar 800.000 bezoekers per jaar. Zes historische huizen, Nederland € 545.000 Zes historische huizen verspreid door het land hebben de krachten gebundeld om de restauratieproblematiek te lijf te gaan en daarmee de historische wooncultuur te behouden. Die zes zijn Kasteel Middachten (Gelderland), Kasteel Duivenvoorde (Zuid-Holland), Slot Zuylen (Utrecht), Kasteel Heeze (Noord-Brabant), Havezate Mensinghe (Drenthe) en Fogelensangh State (Friesland). Met de loterijbijdrage krijgt de restauratie een vliegende start. Nieuwe Kerk Delft € 550.000 Sinds 2013 wordt de kerk ingrijpend gerestaureerd om het gebouw weer in goede bouwkundige staat te brengen. Aan de restauratie is een herinrichting en uitbreiding gekoppeld. De bijdrage van de BankGiro Loterij is specifiek bestemd voor de herinrichting. Maritiem Museum Rotterdam € 600.000 De presentatie wordt een Offshore Experience. Een interactieve, semipermanente tentoonstelling die op spectaculaire wijze de offshore op begrijpelijke wijze uitlegt. Bezoekers betreden een fictief offshore-project, voelen de wind door de haren en beleven gaandeweg wat er zich zowel boven als onder water afspeelt. Alle aspecten komen aan bod: gas- en oliewinning, milieuaspecten, wind- en getijdenenergie op zee. In de Experience vormen offshore-objecten en -modellen een belangrijk onderdeel en het museum gaat in samenwerking met de sector een kwalitatief hoogstaande, museale collectie opbouwen. Met de Offshore Experience geeft het Maritiem Museum deze sector een plaats in de maritieme canon. De bijdrage van de BankGiro Loterij zal specifiek worden aangewend voor de collectievorming. Extra projecten van de huidige partners Nationaal Museum van Wereldculturen: Magazijn van de Wereld € 565.000 Het Tropenmuseum in Amsterdam, Museum voor Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal vormen samen het Nationaal Museum van Wereldculturen. Verspreid over het land worden in de zomermaanden een vijftal wachtruimtes op NS stations omgebouwd tot mini-museum. Ieder jaar staan deze op een ander station. De originele en toegankelijke manier waarop de verborgen collectie wordt gepresenteerd en het grote publieksbereik is voor de BankGiro Loterij reden dit project mogelijk te maken. Museumstoomtram Hoorn-Medemblik: Een tram voor Bello € 580.000 Uitbreiding van zitplaatscapaciteit is noodzakelijk om te kunnen blijven groeien in bezoekersaantallen en om alle bezoekers een historische beleving bieden over het spoorvervoer in voorbije jaren. De oplossing heeft het museum gevonden in de twee oorspronkelijke en identieke rijtuigen van locomotief Bello die het museum recent heeft aangekocht. Met deze loterijbijdrage kan Museumstoomtram de restauratie volgens plan en planning realiseren. Met de restauratie van beide rijtuigen wordt de bezoekerscapaciteit met 112 zitplaatsen uitgebreid. Dat betekent dat er jaarlijks 50.000 mensen extra kunnen worden vervoerd. Het Scheepvaartmuseum: Dare to Discover € 760.000 Met Dare to Discover speelt het museum in op de toenemende vraag van het publiek naar hoe het leven vroeger aan boord was. Bovendien wordt het verhaal van de maritieme geschiedenis op een nieuwe manier verteld en kan het museum het monumentale gebouw, de collectie en het VOC-schip beter met elkaar verbinden. Met behulp van een niet eerder toegepaste mix van ibeacons, virtual reality, augmented reality en location based activation belandt de bezoeker virtueel middenin in de Gouden Eeuw. Deze vernieuwende presentatie die de geschiedenis op laagdrempelige wijze toegankelijk maakt, is voor de BankGiro Loterij reden deze mogelijk te maken. BOEi: Bouw mee aan een 17e-eeuws kasteel € 788.000 Midden in Zuid-Limburg, in een waterrijk beekdal, staan de schamele resten van het eens zo trotse kasteel Slot Schaesberg. De komende 23 jaar is deze plek opnieuw een levende omgeving waarbij het kasteel en de kasteelhoeve steen voor steen, daklei voor daklei, mergelblok voor mergelblok volgens de oude methode worden herbouwd. Bezoekers beleven niet alleen de bouw: zij bouwen zelf actief mee, waardoor zowel cultureel erfgoed als ambachtelijke (her)bouw onder de aandacht wordt gebracht van het publiek. In de slipstream is het project het vliegwiel voor recreatie en werkgelegenheid in een economisch zwakke regio. BOEi ziet het project als een vorm van herbestemmen 3.0: een ontwikkeling waarbij publiekstromen, erfgoedrestauratie en vakmanschap bijeen komen en van groot belang zijn voor het toekomstig behoud van cultureel erfgoed. De BankGiro Loterij is graag partner van dit project, een verwezenlijking van een droom die vele bezoekers naar deze historische plek zal voeren. Het Spoorwegmuseum: InstructieWagon € 864.000 De nieuwe 'InstructieWagon' is geïnspireerd op de oude instructierijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen. NS-medewerkers leerden hier over elektrische apparaten, beveiligingen, meet- en voertuigtechnieken. Honderd jaar later ontdekt de bezoeker door een mix van proefjes, interactieve technieken, films, games en animatie over de werking van stoom, over het in beweging zetten van een trein, over remmen, hoogspanning, wrijving, tractie, etc. De wagon maakt de treintechniek en de achterliggende (natuurkundige) processen zichtbaar. Met de BankGiro Loterij worden ook op langere termijn diverse culturele instellingen ondersteund, waaronder veel musea. Bekijk de volledige lijst met gesponsorde projecten in instellingen op: www.bankgiroloterij.nl/partners/goed-geld-gala/toekenningen-2016.htm