Crowdfunding wordt steeds vaker ingezet om (een deel van) de financiering van een investering te realiseren. Het nieuwe platform Boer&Coinvest richt zich specifiek op plannen in de Multifunctionele Landbouw (MFL). Initiatieven in recreatie en toerisme zijn kansrijk, omdat betrokkenheid van de investeerder bij een project vrij groot is. Crowdfunding wordt steeds vaker ingezet om (een deel van) de financiering van een investering te realiseren. Het nieuwe platform Boer&Coinvest richt zich specifiek op plannen in de Multifunctionele Landbouw (MFL). Initiatieven in recreatie en toerisme zijn kansrijk, omdat betrokkenheid van de investeerder bij een project vrij groot is. Country fair 2014 58Boer en burger met elkaar verbinden

Initiatiefnemer Pascal Philipsen ligt toe waarom hij met het platform is gestart: "Mijn doel is om crowdfunding nog bekender te maken in de Multifunctionele landbouw. We willen projecten bundelen op 1 platform. Ik zie namelijk een groot voordeel in het kiezen van een niche. Daarmee vergroot je de vindbaarheid en overzichtelijkheid op internet. De mooie verhalen uit de land- en tuinbouw kunnen een recreatief/toeristisch project goed versterken. Verbrede landbouwers/gastvrij platteland zijn mijn inziens het uithangbord voor de gehele land- en tuinbouw! En #crowdfunding is bij uitstek geschikt voor de MFL-ondernemer om klanten te binden en ambassadeurs te maken." BOERCOINVEST logo + pay-offDe projecten die op het platform kunnen worden geplaatst variëren in omvang tussen de € 5000 en € 500.000. Voor de investeerder is er al een inleg mogelijk vanaf € 25,-. Daardoor kun je crowdfunding ook heel goed een rol laten spelen bij het vergroten van betrokkenheid. Er staan investeerders klaar. De organisatie heeft een AFM ontheffing en is lid van de branchevereniging. Het ontbreekt alleen nog aan projecten. Er zijn vast ondernemers op het platteland die met een goed plan rondlopen, maar de financiering niet rond krijgen. Voor deze groep biedt BOer&Coinvest wellicht een uitkomst. Zie ook onze eerdere artikelen over: Kredietmogelijkheden voor het MKB Crowdfunding combineren met bancair krediet Ruim helft kleine bedrijven krijgt krediet Meer informatie: www.boerencoinvest.nl