Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant zijn akkoord met een provinciale bijdrage van maximaal € 5 miljoen in 10 jaar tijd aan het Leisure Ontwikkelfonds (LOF). Het fonds richt zich op meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Brabant. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP stemden tegen. Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant zijn akkoord met een provinciale bijdrage van maximaal € 5 miljoen in 10 jaar tijd aan het Leisure Ontwikkelfonds (LOF). Het fonds richt zich op meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Brabant. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP stemden tegen.

[caption id="attachment_24058" align="alignright" width="300"]Beekse Bergen Beekse Bergen[/caption] Impuls innovatie vrijetijdssector Samenwerkingspartners Midpoint, De Beekse Bergen, De Efteling, en VisitBrabant namen het initiatief tot de oprichting van het LOF, waarmee een impuls moet worden gegeven aan de innovatiekracht van de vrijetijdssector. Met het LOF willen zij projecten realiseren die zorgen voor een kwalitatief sterker aanbod in Brabant. Duurzame investeringen Om het fonds mogelijk te maken verstrekt de provincie leningen aan De Beekse Bergen (€41,5 miljoen) en De Efteling (€15 miljoen) voor duurzame investeringen in verblijfsaccommodaties en werkgelegenheid. Als tegenprestatie dragen deze beide partijen boven op de marktconforme rente een opslag van 0,5% af aan het LOF. Bron: persbericht Provincie Noord-Brabant