Regelmatig duiken er plannen op om met een kabelbaan een logistiek probleem op te lossen en daarmee meteen een attractie te creëren. In Groningen zijn nu ook serieuze plannen om een kabelbaan aan te leggen. Regelmatig duiken er plannen op om met een kabelbaan een logistiek probleem op te lossen en daarmee meteen een attractie te creëren. In Groningen zijn nu ook serieuze plannen om een kabelbaan aan te leggen.

[caption id="attachment_40873" align="alignright" width="300"]De kabelbaan die in 2012 tijdelijk in de Floriade was geïnstalleerd De kabelbaan die in 2012 tijdelijk in de Floriade was geïnstalleerd[/caption] Op 19 januari 2016 zijn de conclusies gepresenteerd van het voorlopige eindonderzoek naar de haalbaarheid van een kabelbaan in Groningen, de zogeheten Flyover Groningen. Stichting Flyover Groningen is opdrachtgever voor dit onderzoek dat is uitgevoerd door Arcadis. Haalbaar De onderzochte route loopt van het Europapark via Sontplein naar Damsterdiep / UMCG eindigend op de Grote Markt. De noodzakelijke rechte lijn tussen twee aanlandingspunten maakt dat de route soms iets afwijkt van het eerste onderzoek. Haalbaar is de route zeker voor het wenselijke kabelbaansysteem, het 3-S systeem. Het 3-S systeem is het kabelbaansysteem dat wereldwijd de voorkeur heeft vanwege haar veiligheid, snelheid en capaciteit. Flyover is openbaar vervoer Een belangrijke conclusie uit de onderzoeken is dat een kabelbaan in Nederland openbaar vervoer moet zijn. Als gevolg vormt het onderdeel van openbaar vervoersconcessies, concessies die uitsluitend verleend mogen worden door de overheid. In het geval van Groningen, door de provincie Groningen op verzoek van de gemeente Groningen. Stichting Flyover Groningen noch enige andere private partij zal daarom een opdracht kunnen verstrekken tot het realiseren van de Flyover in Groningen. Wel heeft zij het project zover kunnen brengen dat de respectievelijke overheden het stokje met gemak over kunnen nemen. Realisatie Flyover Groningen Arcadis stelt in haar onderzoek: "Ons haalbaarheidsonderzoek met defensieve uitgangspunten voor een Flyover in Groningen leidt tot de conclusie dat deze haalbaar is zowel in technische, planologische als financiële zin. Nadere uitwerking met een fasering in de planuitwerking en realisatie in de vervolgfase leidt ons inziens tot nog nauwkeurige en gunstigere haalbaarheidsresultaten. Een voor Nederland uniek en veilig vervoersysteem biedt Groningen de kans om zich als vernieuwde duurzame stad op de kaart te zetten." Politiek draagvlak is een vereiste om de Flyover in Groningen te realiseren. Stichting Flyover Groningen is zich er van bewust dat een vergunningverlener zelf naar alle waarschijnlijkheid aanvullend onderzoek zal doen om aan haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever te voldoen. Met dit onderzoek hoopt de stichting de politiek een goede opzet te bieden om de flyover als nieuwe vorm van openbaar vervoer in Groningen te realiseren. Een groen vervoersmiddel, met veel capaciteit en weinig overlast, waarmee de binnenstad verbonden wordt met het zuidoostelijke deel van de stad. Meer informatie: www.flyovergroningen.nl