Retailers en horecaondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien de komende maanden over het algemeen met vertrouwen tegemoet. Ze gaan voor 2016 uit van een toename van de omzet en de winst en in de Horeca vertaalt dit zich al in een grotere investeringsbereidheid. Retailers en horecaondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien de komende maanden over het algemeen met vertrouwen tegemoet. Ze gaan voor 2016 uit van een toename van de omzet en de winst en in de Horeca vertaalt dit zich al in een grotere investeringsbereidheid.chinese-chef-379461_960_720

Dit komt naar voren uit de meest recente branchescans van SRA, de grootste accountantsorganisatie van Nederland. Nu het in ons land economisch gezien beter gaat en de koopkracht stijgt, geven consumenten meer uit. Dit is koren op de molen van retailers en horecaondernemers, twee voor Nederland belangrijke branches die steeds meer met elkaar verweven raken. "Winst en omzet gaan toenemen" Zowel retailers als horecaondernemers gaan ervan uit dat hun winst en omzet in 2016 zullen stijgen. Ondernemers in de Horeca zijn het meest optimistisch: zij verwachten dat de omzet met gemiddeld 8 procent zal toenemen, terwijl de winst naar verwachting met gemiddeld iets meer dan 6 procent zal stijgen. De respondenten in de SRA Retailscan gaan gemiddeld uit van een omzetstijging van iets meer dan 6 procent, waarbij de verwachte toename in de food-sector (bijna 8 procent) hoger is dan die in de non food-sector (iets minder dan 5 procent). De winst zal naar verwachting gemiddeld 5,5 procent hoger uitkomen dan vorig jaar. Horeca wil meer investeren Net als de consumenten wil het merendeel van de ondernemers in de Horeca dit jaar meer geld gaan uitgeven. Opvallend is dat de investeringsbereidheid ook bij de kleinere bedrijven is toegenomen. Dit kan erop wijzen dat de financiële reserves zijn verbeterd, maar ook de lage rente kan een rol spelen. Horecaondernemers zien hun investeringsniveau in 2016 gemiddeld met ongeveer 5 procent omhoog gaan. Daarbij gaan respondenten in de logiesverstrekking uit van de grootste stijging (ruim 7 procent, versus 4,5 procent voor eet- en drinkgelegenheden). Door de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering toe. Kansen en bedreigingen Retailers en horecaondernemers zien vooral mogelijkheden dankzij de aantrekkende economie, een efficiëntere manier van werken en marktontwikkelingen. Horecaondernemers zijn daarnaast positief over de financiële situatie van hun bedrijf (bijna 40 procent van de respondenten ziet hier een kans). Binnen de Horeca valt op dat respondenten in de logiesverstrekking meer kansen zien in samenwerking en netwerken dan een jaar geleden. Dit geldt eveneens voor non-food retailers. Ondernemers in de voedingsdetailhandel zien hier juist minder mogelijkheden. Horecascan De nieuwste Horecascan werd ingevuld door 160 ondernemers. Iets meer dan 20 procent is actief in de logiesvertrekking, de rest heeft een restaurant, café of cafetaria. In beide branches is meer dan 90 procent van de respondenten eigenaar of directeur-grootaandeelhouder. Het merendeel van de respondenten heeft minder dan 10 fte’s in dienst.