De rechter heeft besloten dat de Efteling zondagtoeslag moet blijven betalen aan werknemers die vóór 2003 in dienst zijn gekomen. Hiermee komt een einde aan het 2-jarig loonconflict tussen FNV Horeca en de Efteling. De FNV ziet de uitspraak als een overwinning. De Efteling is ook blij met de uitspraak 'die duidelijkheid schept'. De rechter heeft besloten dat de Efteling zondagtoeslag moet blijven betalen aan werknemers die vóór 2003 in dienst zijn gekomen. Hiermee komt een einde aan het 2-jarig loonconflict tussen FNV Horeca en de Efteling. De FNV ziet de uitspraak als een overwinning. De Efteling is ook blij met de uitspraak 'die duidelijkheid schept'. EftelingRol van FNV Horeca In 2003 is de zondagtoeslag uit de cao horeca verdwenen. Werknemers die al vóór 2003 in dienst waren bij de Efteling hebben wel recht op de zondagtoeslag. Halverwege 2013 liet de Efteling weten dat zij van plan was de zondagstoeslag af te schaffen voor werknemers die al meer dan tien jaar in dienst zijn. Hierdoor zouden ruim tweehonderd medewerkers er tussen de 75 tot 300 euro per maand op achteruitgaan. FNV Horeca was van mening dat de individuele rechten met betrekking tot salaris van toepassing zouden moeten blijven voor werknemers die al voor 2003 in dienst waren. Samen met de werknemers heeft FNV Horeca meerdere bijeenkomsten gevoerd. In 2013 heeft het personeel een petitie aan de directie van de Efteling aangeboden waarin stond dat men hen niet eens was met het plan om de zondagtoeslag af te schaffen. De Efteling heeft vervolgens zelf de stap naar de rechter gezet. De rechter heeft nu bepaald dat voor de oudgedienden een uitzondering geldt, op basis van opgebouwd individueel recht. Ze zullen de zondagstoeslag blijven ontvangen. Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Horeca: „We zijn blij dat er voor deze kleine groep, loyale werknemers nu eindelijk duidelijkheid is”. Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl Reactie van De Efteling Coen Sanders, manager marketing en communicatie bij De Efteling geeft een reactie op de uitspraak: "Sinds 2003 is de zondagstoeslag in de Horeca CAO afgeschaft. Dus ook alle medewerkers van de Efteling die ná 1 januari 2003 in dienst zijn gekomen, ontvangen geen zondagstoeslag meer. Samen met medewerkers die vóór 2003 in dienst zijn gekomen, heeft de Efteling de vraag aan de rechter voorgelegd of zij hierop een uitzondering vormen. De rechter heeft besloten dat voor deze groep, op basis van opgebouwd individueel recht, inderdaad een uitzondering geldt en zondagstoeslag moet blijven ontvangen. De Efteling is blij dat er duidelijkheid is en zal de zondagstoeslag gewoon blijven uitbetalen aan alle collega’s die vóór 2003 in dienst waren." Heeft de uitspraak nog consequenties voor de inzet van 'mensen met een oud contract' op zondagen? Sanders: "wij betalen al sinds 2003 zondagstoeslag aan de betreffende (ongeveer 300) medewerkers en roosteren hen onveranderd in op de zondagen, er is geen enkele reden waarom dit beleid na 13 jaar nu met deze uitspraak zou wijzigen en in de planning verandert er dan ook niets. Deze medewerkers zullen gewoon net zo veel ingezet worden in de toekomst als in het verleden." Www.efteling.com