Meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Brabant. Daarop richt het Brabantbrede Leisure ontwikkelfonds zich, waartoe Midpoint, De Beekse Bergen, De Efteling, en VisitBrabant het initiatief nemen. Vandaag tekenden deze partijen een intentieovereenkomst met Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Met het Leisure ontwikkelfonds willen de initiatiefnemers een impuls geven aan de innovatiekracht van de vrijetijdssector. Ambitie is dat ook andere bedrijven en regio’s in Brabant mee gaan doen. Meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Brabant. Daarop richt het Brabantbrede Leisure ontwikkelfonds zich, waartoe Midpoint, De Beekse Bergen, De Efteling, en VisitBrabant het initiatief nemen. Vandaag tekenden deze partijen een intentieovereenkomst met Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Met het Leisure ontwikkelfonds willen de initiatiefnemers een impuls geven aan de innovatiekracht van de vrijetijdssector. Ambitie is dat ook andere bedrijven en regio’s in Brabant mee gaan doen.

[caption id="attachment_40217" align="alignright" width="300"]Vakantiehuisjes in Efteling Bosrijk Vakantiehuisjes in Efteling Bosrijk[/caption] Om bezoekers langer in Brabant te laten verblijven is een kwalitatief sterker aanbod nodig en moet steviger ingezet worden op innovatie en cross-overs met andere sectoren, stellen de initiatiefnemers. Het Leisure ontwikkelfonds kan, als een van de middelen, helpen om die doelen te bereiken. “Uit onderzoek onder de partijen in de Brabantse vrijetijdssector is aangetoond dat er behoefte bestaat bij ondernemers aan een financieringsinstrument om bedrijven de mogelijkheid te geven te innoveren,” legt Peter Noordanus, voorzitter van Midpoint Brabant uit. Partners Provincie Noord-Brabant investeert, mits Provinciale Staten daarmee instemmen, in tien jaar tijd maximaal vijf miljoen euro (maximaal € 500.000 per jaar). Om het fonds mogelijk te maken stellen Gedeputeerde Staten verder aan Provinciale Staten voor om leningen te verstrekken aan De Efteling en De Beekse Bergen voor duurzame investeringen in verblijfsaccommodaties en werkgelegenheid. Als tegenprestatie dragen deze bedrijven samen gedurende tien jaar circa € 300.000 per jaar bij aan het fonds. Midpoint investeert de komende jaren €100.000 per jaar. Bij de aanvang van het Leisure Ontwikkelfonds staan Midpoint Brabant, De Beekse Bergen, De Efteling en de Provincie Noord Brabant, gefaciliteerd door VisitBrabant, aan de lat om het fonds te voeden. VisitBrabant en Midpoint Brabant dragen kansrijke projecten aan, waartoe ook andere regio’s worden uitgenodigd. Een onafhankelijk investeringscomité beoordeelt de aanvragen. Het fondsmanagement wordt ingevuld door Midpoint Brabant. Banenmotor vrijetijdseconomie Volgens gedeputeerde Bert Pauli (Economie) is het fonds een nuttige en noodzakelijke aanvulling op wat de provincie al eerder in gang zette met de Brabantbrede marketingorganisatie VisitBrabant: “Het Leisure ontwikkelfonds is een banenmotor voor de Brabantse vrijetijdseconomie. De bouw en exploitatie van meer verblijfsaccommodaties draagt daar aan bij, maar ook de innovatieve projecten die door het fonds mogelijk worden gemaakt in de regio, met crossovers naar bijvoorbeeld cultuur, erfgoed, agrofood, natuur, sport en de maakindustrie”. Wat de gedeputeerde betreft blijft het niet bij de regio midden-Brabant. ”De ambitie is om van het Leisurefonds een Brabantbreed fonds te maken, waaraan alle Brabantse regio’s deelnemen en bijdragen.” Leningen om fonds mogelijk te maken Deelname door de provincie vindt plaats in twee stappen: de provincie verstrekt, onder voorwaarden van een laag risico en hoog maatschappelijk rendement, leningen aan De Beekse Bergen (€ 41,5 miljoen) en De Efteling (€ 15 miljoen) voor de bouw van vakantiewoningen. De bedrijven dragen boven op de marktconforme rente gedurende een periode van tien jaar een percentage van 0,5 procent per jaarbij aan het ontwikkelfonds. Andere voorwaarde van de provincie is dat de vakantieverblijven ‘Nul-op-de-meterwoningen’ worden, dus net zoveel energie opwekken als verbruiken. Bovendien moet de bouw op korte termijn bijdragen aan werkgelegenheid in de Brabantse bouwsector. “De marktconforme rente van de leningen ligt hoger dan de rente die de provincie via schatkistbankieren zou ontvangen,” legt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Financiën) uit. “Op deze wijze beleggen we het vermogen van de provincie dus verstandig, maar kiezen we ook voor maatschappelijk rendement: groei van werkgelegenheid, innovatie en energieneutrale bouw.” Meer verblijfsaccommodaties nodig Dirk Lips, algemeen directeur en eigenaar van Libéma: “Het totale aanbod in Brabant breidt op korte termijn uit met 4.500 extra bedden, waarvan een deel in een nieuw safariresort in De Beekse Bergen. Willen we meer toeristen van verder weg voor meerdaagse verblijven naar Brabant halen is het absoluut noodzaak dat we voor beter aanbod in Brabant zorgen.” “Het fonds strookt met de ambitie van de Efteling om meerdaags verblijf in de brede regio te stimuleren en nog meer gasten van verder weg te verleiden om naar Noord-Brabant te komen en hier te recreëren”, vult Fons Jurgens, voorzitter van de raad van bestuur van Efteling aan. “Wij willen doorgroeien naar 5 miljoen gasten in 2020. Daarvoor zijn zowel op eigen terrein als in de omgeving meer kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodaties nodig. Maar om hen te interesseren voor een meerdaags verblijf in Brabant moeten ze behalve de Efteling ook andere dingen in Brabant kunnen bezoeken.” Meer informatie: www.houseofleisure.eu