Gelderland is in 2015, net als vorig jaar, de meest bezochte provincie voor een vakantie in Nederland. Het aantal toeristische vakanties en (toeristische-) overnachtingen is in Gelderland duidelijk toegenomen evenals de bestedingen. De achterstand van de Veluwe en Veluwerand op de Noordzeebadplaatsen neemt af. Gelderland is in 2015, net als vorig jaar, de meest bezochte provincie voor een vakantie in Nederland. Het aantal toeristische vakanties en (toeristische-) overnachtingen is in Gelderland duidelijk toegenomen evenals de bestedingen. De achterstand van de Veluwe en Veluwerand op de Noordzeebadplaatsen neemt af.

[caption id="attachment_39969" align="alignright" width="300"]Paardrijden op 't Eiland van Murik Paardrijden op 't Eiland van Maurik[/caption] Continu vakantie Onderzoek Dit blijkt uit de eerste uitkomsten van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) over het vakantiejaar 2015. In Gelderland is het aantal binnenlandse vakanties gestabiliseerd, terwijl er landelijk een lichte afname is. Er worden nu ruim 2,9 miljoen binnenlandse vakanties in Gelderland doorgebracht met 15,7 miljoen overnachtingen. Dat is een toename van ruim 5% vergeleken met 2014. Investeringen en inspanningen Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: 'Ik ben blij met deze cijfers. Het laat zien dat de vele inspanningen om het aanbod voor toeristen in Gelderland te verbeteren zijn vruchten begint af te werpen. Dan bedoel ik accommodaties, activiteiten maar ook de marketing en communicatie. De groei is niet alleen goed voor de Gelderse recreatie en toerisme sector maar ook voor de werkgelegenheid.' Veluwe groeit Gelderland staat nog steeds van alle provincies op de eerste plek bij de binnenlandse vakanties en de Veluwe en Veluwerand op de tweede plek als het gaat om de toeristenregio’s. Op 1 staan de Noordzeebadplaatsen. Wel loopt de achterstand van de Veluwe op de Noordzeebadplaatsen terug. Zo laat het totaal aantal vakanties op de Veluwe en Veluwerand een lichte groei zien terwijl het aantal doorgebrachte vakanties in de Noordzeebadplaatsen iets meer afnam. Vakanties in gehuurde accommodaties laten op de Veluwe een groei zien van 13% tegenover een groei van 2,4% in de Noordzeebadplaatsen. Bij deze toeristische vakanties is de Veluwe opgeklommen van de vierde naar de tweede plek. Meer uitgaven Nederlandse vakantiegangers gaven bijna €485 miljoen uit tijdens alle vakanties in Gelderland. De totale bestedingen aan vakanties namen voor het eerst sinds jaren weer toe in Gelderland (+11%). Naast een stijging van de gemiddelde uitgaven tijdens een vakantie kwam dit ook door de relatief grote toename van het aantal doorgebrachte toeristische vakanties (vakanties in gehuurde accomodaties) in Gelderland. Ook landelijk was er sprake van een toename van de bestedingen, zij het beperkter (+4%). Toename over heel Gelderland Het aantal toeristische vakanties over geheel Gelderland is het afgelopen jaar met 8% toegenomen, aanzienlijk meer dan de landelijke toename van 1,2%. Landelijk bedraagt de toename van het aantal overnachtingen 1,4%, tegenover 5,1% groei in Gelderland. Het aantal binnenlandse vakanties is het afgelopen vakantiejaar in Nederland gedaald naar 17 miljoen. De daling kwam in z’n geheel voor rekening van de zogenaamde vaste standplaatsvakanties. Toeristische vakanties lieten een groei zien, met name het aantal vakanties in een bungalow(park). Begin volgend jaar verschijnen gedetailleerde uitkomsten, waaronder informatie van alle Gelderse toeristengebieden. Bron: persbericht provincie Gelderland Op 9 december organiseert de provincie een debat over toerisme op De Veluwe 'Wat willen we met de Veluwe'