Het Maritiem Museum Rotterdam heeft besloten om een aantal absolute topstukken uit de collectie operationeel varend erfgoed de status van museumobject te geven, anderzijds gaat het voor enkele objecten een nieuwe bestemming zoeken. De beslissing is genomen aan de hand van criteria die samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn ontwikkeld. Hiermee werd de culturele en historische waarde van de historische schepen, kranen en machines vastgesteld. Het Maritiem Museum Rotterdam heeft besloten om een aantal absolute topstukken uit de collectie operationeel varend erfgoed de status van museumobject te geven, anderzijds gaat het voor enkele objecten een nieuwe bestemming zoeken. De beslissing is genomen aan de hand van criteria die samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn ontwikkeld. Hiermee werd de culturele en historische waarde van de historische schepen, kranen en machines vastgesteld.

[caption id="attachment_39950" align="alignright" width="300"]sleper sleper[/caption]Met de fusie van het Maritiem Museum en Het Havenmuseum in 2014 stond het Maritiem Museum voor de uitdaging om een nieuwe koers uit te zetten voor waarvan het onderhoud een uiterst kostbare zaak is en keuzes noodzakelijk zijn. Absolute topstukken onder de schepen en kranen Het Maritiem Museum beheert een indrukwekkende collectie operationeel erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw waaronder vrachtschepen, een parlevinker, sleepboten, havenkranen en –machines. Deze zijn toegankelijk voor museumbezoekers. Uit de resultaten van het onderzoek naar de culturele waardestelling van deze collectie, dat werd uitgevoerd in samenwerking met externe deskundigen en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, blijkt dat de operationele collectie een reeks zeer bijzondere schepen en machines bevat. Zoals de Pieter Boele, een Rijnstoomsleepboot uit 1893, in perfecte staat en een absoluut topstuk. Het museum is er trots op deze topstukken een museale status te kunnen geven. Uiterst kostbaar onderhoud De restauratie en het operationeel houden van de soms kolossale historische schepen en kranen is een uiterst kostbare zaak. De schepen liggen in het hart van de stad, worden jaarlijks door vele duizenden voeten van museumbezoekers betreden en moeten weer en wind kunnen doorstaan. Robert Anraad, hoofd Collecties: “Stel je eens voor wat er komt kijken bij de restauratie van de enige nog werkende graanelevator ter wereld uit 1927, met een hoogte van bijna 30 meter. Het behoud van deze icoon van de Rotterdamse haven gaat in de komende decennia miljoenen kosten. Het maken van scherpe keuzes en het herbestemmen van enkele objecten is daarom onvermijdelijk.” Nieuwe bestemming voor een aantal objecten Dektjalk De Hoop is een van de objecten waarvan uit de waardestelling bleek dat dit type schip niet zeldzaam is in Nederland. Er zijn honderden tjalken, waaronder tientallen dektjalken, allemaal in particulier bezit en in uitstekende staat. De toekomstige restauratiekosten van dat schip zullen hoog zijn. Daarom wordt de platbodem, conform de richtlijnen in de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten van de Museumvereniging, voorbereid op de overdracht aan een nieuwe eigenaar. Andere voorbeelden van objecten die een andere eigenaar zullen krijgen zijn de bok Jantina of de rietaak Vier Gebroeders. Voorop staat dat het museum alles in het werk stelt om deze objecten onder te brengen bij een ander museum of bij een erfgoedbeheerder die het schip zal behouden voor toekomstige generaties. Mocht dat niet lukken dan wordt een particuliere eigenaar gezocht. Doel 2020: Aantrekkelijke en dynamische Maritiem Museum Haven Een bruisende Maritiem Museum Haven en een aantrekkelijke verblijfplaats voor Rotterdammers, dagjesmensen en toeristen midden in de binnenstad op basis van een varende en operationele topcollectie, dat is het doel van de grootscheepse herinrichting van de museumhaven en ontwikkeling van het Maritiem District. Hier werkt het Maritiem Museum aan samen met gemeente Rotterdam, ondernemers uit de maritieme industrie, stichting Erfgoedhavens, hotels, bewoners en woningbouwcorporaties uit dit prachtige binnenstadsgebied. Meer informatie: www.maritiemmuseum.nl/schepen-kranen