Jora Vision is verwikkeld in een conflict met Volker Wessels over betaling van meerwerk bij het project (dierenpark) Wildlands in Emmen. Hierdoor is Jora Vision in ernstige financiële problemen gekomen. De directie van het bedrijf heeft dinsdagochtend surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Den Haag. Jora Vision is verwikkeld in een conflict met Volker Wessels over betaling van meerwerk bij het project (dierenpark) Wildlands in Emmen. Hierdoor is Jora Vision in ernstige financiële problemen gekomen. De directie van het bedrijf heeft dinsdagochtend surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Den Haag.

[caption id="attachment_30967" align="alignright" width="300"]Thematiseerders Jora Vision (nl) Thematiseerder Jora Vision was recent nog aanwezig op grote vakbeurzen EAS in Gothenborg en de IAAPA in Orlando[/caption] Jora Vision geeft in een persbericht een toelichting op de situatie: over het conflict... "Wij zijn sinds 3 jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe dierenpark in Emmen. Door gebrek aan regie en samenhang in de realisatiefase en ernstige miscommunicatie tussen de betrokken partners zijn problemen ontstaan bij de bouwoplevering. In de financiële afspraken over meerwerk en afwikkeling van projecten tussen hoofdaannemer VolkerWessels en haar bij het project betrokken dochterbedrijven met Jora Vision is een geschil ontstaan." overleg met VolkerWessels... "Naar aanleiding hiervan hebben verschillende besprekingen plaatsgevonden, waarbij Jora Vision steeds gezocht heeft naar een werkbare oplossing voor alle partijen. Het betreurt Jora Vision dat haar pogingen niet tot een aanvaardbare overeenstemming hebben geleid om de voortgang en kwaliteit van het werk te waarborgen. Jora Vision heeft twee weken geleden met tegenzin moeten besluiten om de resterende werkzaamheden op te schorten als een laatste redmiddel om nog grotere verliezen te beperken. Helaas heeft VolkerWessels aangegeven Jora Vision niet tegemoet te willen komen. Door het conflict is Jora Vision in ernstige financiële problemen gekomen. De directie van Jora Vision heeft vanochtend surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Den Haag." verschil in aanpak... "Jora Vision is vanaf het begin bij de ontwikkeling en thematisering van het nieuwe dierenpark betrokken. De opdracht is gegund op basis van de expertise, creativiteit en goede reputatie van Jora Vision op gebied van themaparken. Jora Vision speelde een grote rol in het bedenken van het concept, de uitwerking van de verhaallijnen en het ontwerp van de thematisering van het park. Aangezien een dergelijke specialistische, creatieve opdracht voor de hoofdaannemer geen dagelijkse routine is, werd Jora Vision ook gekozen om te helpen de ontwerpen tot leven te brengen. In de praktijk is echter gebleken dat er een te groot verschil is in de werkwijze en visie tussen hoofdaannemer en Jora Vision." Veel werkzaamheden gaan voorlopig door Sinds de opschorting van werkzaamheden zijn overige projecten en de dagelijkse operatie van Jora Vision gewoon voortgezet. Dit geldt eveneens voor de werkzaamheden die Jora Vision rechtstreeks in opdracht uitvoert voor het dierenpark Emmen. Zoals de inrichting van de winkels en restaurants en het produceren en aanbrengen van de bewegwijzering. Hoe de werkzaamheden verder zullen verlopen zal in overleg gaan met de door de rechtbank aangewezen bewindvoerder. De bedrijven Jora Entertainment BV en JoraGraphics BV, zijn zowel financieel als commercieel volledig onafhankelijk van Jora Vision BV. Zij zijn dan ook niet betrokken bij het conflict met VolkerWessels of de financiële gevolgen hiervan. Ontwikkeling van Jora Vision Jora Vision is een grote internationale speler als het gaat om inrichting van pretparken en entertainment. Het bedrijf richtte zich van oorsprong op thematisering, maar heeft in de loop der jaren veel meer expertise in huis. Daardoor worden inmiddels complete attractieparken ontworpen. Recent was Jora Vision nog aanwezig op grote internationale beurzen als de EAS in Gothenborg en de IAAPA vakbeurs in Orlando. meer informatie: www.joravision.com/nl/ Reactie Volker Wessels De woordvoerder van Volker Wessels laat weten: “Dat deze situatie nu ontstaat bij een van onze onderaannemers vinden we zeer vervelend. We hebben ons aan alle met Jora Vision gemaakte afspraken gehouden. Er is voortdurend overleg geweest, we hebben geholpen daar waar we konden. Met alle betrokken partijen zijn duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt. We willen en kunnen de problemen van een ander natuurlijk niet afwentelen op het project. Wij zorgen dat de resterende werkzaamheden gewoon worden afgerond.” www.volkerwessels.nl