Het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe stellen een lening van 950.000 euro en een voorgenomen subsidie van 300.000 euro beschikbaar aan de Maatschappij voor Weldadigheid voor het ontwikkelen van een bezoekers- en kenniscentrum in de vrije Kolonie van Weldadigheid in Frederiksoord. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe stellen een lening van 950.000 euro en een voorgenomen subsidie van 300.000 euro beschikbaar aan de Maatschappij voor Weldadigheid voor het ontwikkelen van een bezoekers- en kenniscentrum in de vrije Kolonie van Weldadigheid in Frederiksoord. [caption id="attachment_39875" align="alignright" width="300"]Het huidige museum 'De Koloniehof'. Het huidige museum 'De Koloniehof'.[/caption] Bestaand bezoekerscentrum is te klein Het bestaande museum de Koloniehof is te klein gebleken, daarom is gezocht naar een vervangende locatie in het hart van Frederiksoord. Het tot dusver leegstaande Inforium, ligt in het beschermde dorpsgezicht en blijkt uiterst geschikt als bezoekers- en kenniscentrum. Deze zomer lukte het overeenstemming te bereiken over de verwerving van dit Inforium. De verbouwing van het Inforium draagt bij aan de gebiedsontwikkeling Frederiksoord en omgeving. Bijzonder verhaal De Maatschappij van Weldadigheid stichtte rond 1820 koloniën op de grens van de provincies Drenthe, Overijssel en Friesland, onder andere het dorp Frederiksoord. Verpauperde gezinnen uit de grote steden werd daar een bestaan geboden door ze de woeste gronden in het gebied te laten ontginnen en bewerken. (Bron: wikipedia) Toeristisch recreatieve impuls De provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid zijn bezig een plan te maken voor de gebiedsontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid rond Frederiksoord. Een nieuw bezoekers- en kenniscentrum maakt daar deel van uit. Gedeputeerde Ard van der Tuuk: ‘Dit nieuwe centrum biedt een geweldige kans om Drenthe op de kaart te zetten en te laten zien wat we hebben. We hopen hiermee een toeristische- en economische impuls te geven aan het gebied.’ Provinciale Staten hebben tot en met 10 december de gelegenheid hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de voorgenomen subsidie. Frederiksoord maakt deel uit van de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO-werelderfgoed. Meer informatie: Provincie Drenthe Maatschappij van Weldadigheid Museum de Koloniehof een wat uitgebreider artikel op RTV Drenthe