Vandaag en morgen wordt in de tweede kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken behandeld. Daarin opgenomen is de nieuwe wet Werk en Zekerheid. RECRON vraagt aandacht voor de onbedoelde neveneffecten voor seizoenswerk binnen deze wet. De FNV toont begrip voor de lobby van de RECRON, die nu vooral zal leiden tot meer uitbesteding aan payrollbedrijven. Vandaag en morgen wordt in de tweede kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken behandeld. Daarin opgenomen is de nieuwe wet Werk en Zekerheid. RECRON vraagt aandacht voor de onbedoelde neveneffecten voor seizoenswerk binnen deze wet. De FNV toont begrip voor de lobby van de RECRON, die nu vooral zal leiden tot meer uitbesteding aan payrollbedrijven.

[caption id="attachment_39862" align="alignright" width="300"]Foodservice van Albron op de Keukenhof (8 weken geopend) Foodservice van Albron op de Keukenhof (8 weken geopend)[/caption]RECRON luidt noodklok Elk jaar gaan na de herfstvakantie duizenden recreatiebedrijven dicht om voor het paasweekend weer te beginnen met het nieuwe seizoen. Van de vaste seizoenskrachten die veelal 8 tot 9 maanden in het hoogseizoen werken, wordt voor een paar maanden afscheid genomen. Receptie, animatie en schoonmaak zijn immers in deze maanden niet nodig als het bedrijf dicht is. In de nieuwe Wet werk en zekerheid wordt seizoensmatig werk beperkt tot maximaal 6 maanden. RECRON eist dat de wet aangepast wordt zodat seizoenskrachten weer het hele seizoen op recreatiebedrijven kunnen blijven werken. Veelal gaat het om trouwe werknemers die elk jaar weer terugkeren als de hekken van het terrein weer opengaan. De tussentijd wordt overbrugd met spaargeld, een winterbaantje of een WW-uitkering. Zo werken recreatiebedrijven al decennia naar volle tevredenheid van werkgever én werknemer. Ook de vaste gasten zijn blij om in het nieuwe seizoen weer vertrouwde gezichten te zien. Meer informatie op: www.recron.nl Zie ook ons eerdere artikel waarin wordt gekeken naar de gevolgen van de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Het dilemma van de FNV Johan Bijlsma van FNV Recreatie heeft begrip voor de lobby van de RECRON: "We zijn ook in gesprek met RECRON over dit onderwerp. Ik kan me voorstellen dat er voor de situatie van seizoenswerk bij recreatiebedrijven een uitzondering wordt gemaakt. Binnen de achterban van de FNV ligt het onderwerp wel gevoelig omdat de intentie van de wet - zekerheid bieden aan je werknemers - een belangrijk uitgangspunt is van de vakbond." Bijlsma noemt het 'een gemiste kans dat de RECRON zonder vooroverleg met FNV recreatie de publiciteit heeft gezocht: "Met een gezamenlijk gedragen oplossing sta je volgens mij veel sterker tegenover het ministerie van minister Asscher." Vandaag vindt overigens een overleg plaats tussen RECRON en Bijlsma. Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl Het alternatief Diverse partijen zijn al bezig met scenario's voor de situatie die ontstaat als de wet, zonder aanpassingen, wordt aangenomen. Payrollbedrijf Tentoo bijvoorbeeld, heeft zich verdiept in de situatie, en biedt een alternatief; "Met payrolling staan je medewerkers op de loonlijst van Tentoo. Wij worden juridisch werkgever, en dragen daarvoor de verantwoordelijkheden en arbeidsrechtelijke risico’s." Meer informatie: www.tentoo.nl