De gemeente Veere ontving afgelopen dinsdag de toeristenbelasting Award voor ‘best practice’ op het gebied van toeristenbelasting. Arthur van Disseldorp, regiomanager van RECRON in Zeeland snapt weinig van deze waarderingsprijs. Veere hanteert nog altijd het op een na hoogste tarief in Zeeland en slechts een klein deel van de toeristenbelasting komt direct ten goede aan de sector. De gemeente Veere ontving afgelopen dinsdag de toeristenbelasting Award voor ‘best practice’ op het gebied van toeristenbelasting. Arthur van Disseldorp, regiomanager van RECRON in Zeeland snapt weinig van deze waarderingsprijs. Veere hanteert nog altijd het op een na hoogste tarief in Zeeland en slechts een klein deel van de toeristenbelasting komt direct ten goede aan de sector. toeristenbelasting awardFeest in Veere

Wethouder Molenaar nam de Award trots in ontvangst. De jury lichtte haar keuze als volgt toe: "In Veere hebben gemeente en ondernemers een moeilijke tijd achter de rug. Toen een nieuw college de toeristenbelasting verhoogde van € 1,10 naar € 1,20 was de boot helemaal aan en waren partijen zelfs enige tijd niet meer on speaking terms. Dat is nu helemaal gekanteld en ondernemers en gemeente bepalen nu samen jaarlijks de bestemming van € 200.000 uit de toeristenbelasting. De jury heeft Veere vooral beloond voor de kanteling in beleid en aanpak die ze heeft doorgemaakt waarbij ook de ondernemers een pluim verdienen want ook zij hebben een streep onder het verleden gezet om samen met de gemeente aan een nieuwe toekomst te bouwen." Bij de recente gesprekken zaten alle toeristische partijen, behalve SVR kampeerboeren weer aan tafel. De wethouder zegde ook toe dat hij op staat voor grotere investeringen in toerisme "Als de ondernemers met een goed plan komen." De jury van de Award bestond dit jaar uit Ton Vermeulen (NRIT Media), Hans Schiphorst (gemeente Steenwijkerland), Thijs Vonk (Gemeente Uden - oud-winnaar) en Hans van Leeuwen (Pleisureworld) Meer informatie: www.veere.nl toeristenbelastingKritische geluiden vanuit de ondernemers RECRON regiomanager Arthur van Disseldorp reageerde in eerste instantie met 'gefronste wenkbrauwen' op de prijs: "We zijn natuurlijk wel blij dat er weer overleg plaatsvindt tussen ondernemers en gemeente. Maar de situatie is wat ons betreft nog steeds beneden peil. Dat verdient wat mij betreft zeker geen prijs. E is ons ook niets gevraagd. Ik kan wel tien Zeeuwse gemeenten noemen die het beter doen. In Zeeland is alleen in Vlissingen de toeristenbelasting nog hoger (€ 1,30); maar daar zijn alleen hotels gevestigd en maakt de belasting een veel kleiner aandeel uit van de totaalprijs. De € 200.000 die nu wordt vrijgemaakt om gezamenlijk over te beslissen steekt schril af tegen de miljoenen die de sector jaarlijks opbrengt. Ook de andere betrokken partijen bij toeristenbelasting, zoals Horeca Nederland, en de Vekabo, lieten me weten dat zij weinig snappen van deze waarderingsprijs. Eigenlijk zou de toerist de prijs moeten krijgen. Zij betalen immers deze hoge rekening." De Federatie Overleg Veere (FOV) waarin o.a. Hiswa, KHN, VeKaBo & RECRON vertegenwoordigd zijn, zal in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de toeristenbelasting in Veere op de populariteit van, en het bezoek aan de toeristische bedrijven in deze regio. De feiten Helaas kregen we tot nu toe nog geen antwoord op onze vraag aan de gemeente Veere naar de exacte cijfers over inkomsten vanuit toerisme. (naast toeristenbelasting is dat ook WOZ bijdrage vanuit toeristisch verblijf, parkeergelden, terrasbelasting, forensenbelasting en overige leges.) Gelukkig zijn er nog meer bronnen die de cijfers in beeld hebben:

  • De gemeente Veere ontvangt in 2015 4,705 miljoen euro aan toeristenbelasting. (bron: begrotings-app 2016) Voor 2016 wordt gerekend op 4,690 miljoen en voor 2017 op 4,890 miljoen. Naar verwachting gaat het tarief voor toeristenbelasting in 2017 weer verder omhoog.
  • De totale baten van de gemeente Veere in 2015 zijn: 36.097 miljoen. Toeristenbelasting maakt 13% uit van deze totale baten. (bron: begrotings-app 2016)
  • Uit gegevens van het COELO (Excel tabel bijdragen huishoudens en bedrijven) blijkt dat de hotelsector in 2015 € 2.847.000 betaalt aan toeristenbelasting en € 3,407.000 aan OZB.
  • In de gemeente Veere is ruim één op de vijf werknemers werkzaam in recreatie en toerisme. (bron: waarstaatjegemeente.nl)