Meer dan de helft van alle Nederlandse MKB'ers heeft dit jaar veel aandacht voor het reduceren van ziekteverzuim. 53 procent ziet dit als het belangrijkste focuspunt als het gaat om het hanteren van een vitaliteitsbeleid. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de MKB Marktmonitor, gepubliceerd door Unique. Meer dan de helft van alle Nederlandse MKB'ers heeft dit jaar veel aandacht voor het reduceren van ziekteverzuim. 53 procent ziet dit als het belangrijkste focuspunt als het gaat om het hanteren van een vitaliteitsbeleid. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de MKB Marktmonitor, gepubliceerd door Unique.dokter

Naast ziekteverzuim zijn ook sport en beweging (42%) en een goede balans tussen werk en privé (32%) belangrijke focuspunten voor de ondernemer. Als er wordt ingezoomd op de verschillende sectoren, blijkt dat de handel het minst vaak een vitaliteitsbeleid uitvoert. Slechts 20 procent geeft aan een dergelijk beleid te hanteren. In de zorg wordt daarentegen het vaakst gelet op het welzijn van medewerkers (41%). Vertaling van beleid naar arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden op het gebied van vitaliteit komen nauwelijks voor (10%). Zo ontbreekt sporten via het werk bij 79 procent van de ondernemers en fruit bij 72%. Een pensioenregeling (90%) en reiskostenvergoeding (79%) zijn de meest aangeboden arbeidsvoorwaarden. "Duurzaam inzetbare medewerkers zijn van essentieel belang", dat stelt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. "De snel veranderende economie vraagt immers om investeren in gezonde, betrokken en flexibele medewerkers. Zo blijven medewerkers zo lang mogelijk trouw aan hun werkgever. Een bedrijf groeit alleen als medewerkers ook groeien. Het bereiken van dit doel is een behoorlijke uitdaging. Een starter vindt andere zaken belangrijk dan iemand die de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Het hanteren van een vitaliteitsbeleid biedt een ondernemer handvatten voor een zo gelukkig mogelijke medewerker. Met als positief neveneffect: een boost voor de bedrijfseconomische resultaten van het bedrijf." De MKB Marktmonitor 2015 biedt veel meer resultaten en inzichten over de economische en personele ontwikkelingen van het MKB en duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Motivaction onder 2.142 MKB'ers. Zij zijn ondervraagd over thema's als bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die een vitaliteitsbeleid hanteren, besteden speciale aandacht aan het welzijn van medewerkers door bijvoorbeeld het faciliteren van sporten of fruit op het werk. Meer informatie: www.unique.nl/marktmonitor