Vlakbij Utrecht, in Nieuw Wulven en het Hollandse IJsselgebied, wil Staatsbosbeheer aantrekkelijke locaties ontwikkelen voor recreanten uit de regio. Staatsbosbeheer biedt ondernemers een kans om voor deze locaties een passend plan te bedenken dat een nieuwe impuls geeft aan de recreatievoorzieningen in deze gebieden. Initiatiefnemers krijgen veel ruimte om met goede concepten te komen in de volle breedte van vrijetijdsbesteding. Ook voor combinaties met andere ondernemers en sectoren staat Staatsbosbeheer open. Vlakbij Utrecht, in Nieuw Wulven en het Hollandse IJsselgebied, wil Staatsbosbeheer aantrekkelijke locaties ontwikkelen voor recreanten uit de regio. Staatsbosbeheer biedt ondernemers een kans om voor deze locaties een passend plan te bedenken dat een nieuwe impuls geeft aan de recreatievoorzieningen in deze gebieden. Initiatiefnemers krijgen veel ruimte om met goede concepten te komen in de volle breedte van vrijetijdsbesteding. Ook voor combinaties met andere ondernemers en sectoren staat Staatsbosbeheer open.

Nieuw Wulven en het Hollandse IJsselgebied zijn twee verschillende gebieden met elk hun eigen identiteit en dynamiek. Beide zijn bedoeld als recreatief groengebied voor de stad Utrecht en de omliggende gemeenten. [caption id="attachment_39399" align="alignright" width="300"]Speelbos Nieuw Wulven Speelbos Nieuw Wulven[/caption] Nieuw Wulven Nieuw Wulven is geliefd bij recreanten uit de gemeenten Houten en Bunnik. Het is 106 hectare groot en ligt op het grensgebied van de historische Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes. Nieuw Wulven biedt mogelijkheden voor (dag)recreatie met een speelbos, recreatieve infrastructuur en natuur- ontwikkeling. De combinatie van horeca en onderscheidende (dag)recreatiemogelijkheden die de kwaliteit en landschappelijke waarden van het gebied versterken is het meest kansrijk. In de week van 30 november wordt een rondleiding in het gebied georganiseerd. Hollandse IJsselgebied Het Hollandse IJsselgebied aan de westkant van Utrecht ligt bij de gemeente IJsselstein. In de buurt zijn bestaande voorzieningen. Onder meer een toeristisch overstappunt (TOP), een jachthaven, een pannenkoekenhuis met midgetgolfbaan en een caravanpark. Het is een rustig landelijk gebied met voornamelijk akkers, weilanden, polder- en dijkwegen. Dit wordt de komende jaren getransformeerd tot een samenhangend recreatiegebied voor de regio zuidwest Utrecht. Er is circa 50 hectare aangewezen voor toeristisch-recreatieve ondernemers die willen investeren in het gebied met initiatieven die passen bij de recreatietrends uitdaging, gezelligheid, luxe en cultuur. In de week van 23 november wordt een rondleiding in het gebied georganiseerd. Samenwerking Voor deze ontwikkelingen werkt Staatsbosbeheer nauw samen met de provincie Utrecht, de gemeenten IJsselstein, Houten en Bunnik en de betrokken recreatieschappen. Veel is mogelijk, maar niet alles. De recreatieve invulling moeten passen bij het karakter en de landschappelijke waarden van het gebied. Ook wordt er goed gekeken naar de wensen van recreanten en de recreatietrends. Procedure Het indienen van plannen kan tot 1 februari 2016. De benodigde informatie en selectiecriteria staan op www.staatsbosbeheer.nl/ondernemerhij (Hollandse IJsselgebied) en op www.staatsbosbeheer.nl/ondernemernieuwwulven (Nieuw Wulven). Op deze website kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor een bezoek aan de gebieden. De beoordeling en selectie vindt plaats in twee selectieronden. Grontmij is ingeschakeld voor advisering en de uitvoering van de werving en selectie. red.: Ook bij Woerden wordt een ondernemer gezocht (door de gemeente Woerden). Hier betreft het een locatie voor horeca/dagrecreatie aan een recreatieplas.