Voor een prachtige locatie, aan een recreatieplas, midden in de Randstad en het Groene Hart, wordt een ondernemer gezocht die een hotspot wil maken van recreatiegebied Cattenbroek. Het betreft een eiland van circa 6 hectare in de Cattenbroekerplas, vlak naast de A12 met zo’n 7500 m2 parkeerruimte. Het initiatief gaat uit van de gemeente Woerden samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De inschrijving is inmiddels gestart! Voor een prachtige locatie, aan een recreatieplas, midden in de Randstad en het Groene Hart, wordt een ondernemer gezocht die een hotspot wil maken van recreatiegebied Cattenbroek. Het betreft een eiland van circa 6 hectare in de Cattenbroekerplas, vlak naast de A12 met zo’n 7500 m2 parkeerruimte. Het initiatief gaat uit van de gemeente Woerden samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De inschrijving is inmiddels gestart!recreatie cattenbroekseplas

De gemeente Woerden is op zoek naar een ondernemer die een inspirerend, verrassend en passend concept heeft voor het recreatie-eiland in de plas. De geselecteerde ondernemer mag het gebied inrichten, ontwikkelen, exploiteren en beheren met als doel hier een aantrekkelijk en hoogwaardig recreatiegebied te creëren voor de inwoners van de gemeente Woerden en de wijde omgeving. De selectie wordt gedaan door de gemeente Woerden samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Watersportvereniging Woerden en vertegenwoordigers van het wijkplatform Snel en Polanen en bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek. De ondernemer met het beste plan krijgt het eerste recht van onderhandeling over de exploitatie van het gebied. Het aanbod Een aantrekkelijke zichtlocatie waar ruimte is voor intensieve dagrecreatie, 365 dagen per jaar. Te denken valt aan leisure, horeca en evenementen. Er is ruimte voor een groot strand, een horecavoorziening met terras, speelactiviteiten en kleinschalige verblijfsaccommodatie. Geliefd bij recreanten Het gebied van de recreatieplas bestaat – naast het te ontwikkelen recreatie-eiland – uit water, oevers en natuur. Het gebied is nu al zeer geliefd bij wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Op zomerse dagen trekt het tijdelijke strand zonaanbidders, zwemmers en recreatieve watersporters. Aan de noordzijde bevindt zich de nieuwe en aantrekkelijke woonwijk Waterrijk Woerden. Deze wijk heeft een open waterverbinding met de recreatieplas; bewoners stappen regelmatig in hun bootje om een vaartochtje over de plas te maken. Open inschrijving Ondernemers die kansen zien om recreatiegebied Cattenbroek succesvol te ontwikkelen, kunnen zich vanaf vrijdag 6 november melden bij de gemeente Woerden. Er is een leidraad opgesteld waarin de selectiecriteria (eisen en wensen) staan op basis waarvan in twee ronden een winnend plan wordt gekozen. Want er kan veel, maar niet alles kan. Meer informatie: www.woerden.nl/cattenbroekerplas