Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 2 miljoen euro subsidie in 56 erkende verblijven voor sociaal toerisme verspreid over heel Vlaanderen. De subsidies worden toegekend in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ en gaan naar de modernisering van jeugdverblijven en de realisatie van zorgverblijven. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 2 miljoen euro subsidie in 56 erkende verblijven voor sociaal toerisme verspreid over heel Vlaanderen. De subsidies worden toegekend in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ en gaan naar de modernisering van jeugdverblijven en de realisatie van zorgverblijven.

Toerisme Vlaanderen kent bijna 1,4 miljoen euro Toerisme voor Allen-subsidies toe aan uitbaters van jeugdverblijven die moderniseringswerken uitvoeren om het comfort, de brandveiligheid, de toegankelijkheid en de kindvriendelijkheid te verbeteren. Dankzij de inhaalbeweging van de voorbije tien jaar is de globale kwaliteit van de Vlaamse jeugdverblijfsinfrastructuur gevoelig verbeterd en het aantal toegankelijke gebouwen sterk gestegen. Vlaanderen beschikt nu over 544 geïnspecteerde en erkende jeugdverblijven met een totale capaciteit van 39 000 bedden. toegankelijkDaarnaast wordt voor ruim 600 000 euro subsidie toegekend aan erkende volwassenenverblijven die investeren in zorgverblijven of die de toegankelijkheid verbeteren. Drie subsidiedossiers gaan over voorzieningen voor zorgtoerisme, samen goed voor 480 000 euro. “Bij Toerisme Vlaanderen vinden we het belangrijk dat ook mensen met een ernstige handicap of zorgbehoefte de weldaad van vakantie kunnen beleven” zegt administrateur-generaal Peter De Wilde. “Het aanbod van specifieke zorgverblijven is nog beperkt. Met de Toerisme voor Allen-subsidies ondersteunen we niet alleen het jeugdtoerisme, maar willen we ook de capaciteit voor vakanties met zorg uitbreiden.” De subsidie bedraagt maximum 40% van de totale investering. Jeugdverenigingen, vzw’s, lokale overheden en een aantal ondernemers met een hart voor sociaal toerisme uit alle provincies ontvangen ondersteuning. Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/toerismevoorallensubsidies2015