De Ontwikkelagenda voor het versterken van recreatie en toerisme in Fryslân is klaar. De provincie Fryslân heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties HISWA, Recron en Koninklijke Horeca Nederland, en Stenden Hogeschool (ETFI*). Gedeputeerde Staten stellen € 2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda. De Ontwikkelagenda voor het versterken van recreatie en toerisme in Fryslân is klaar. De provincie Fryslân heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties HISWA, Recron en Koninklijke Horeca Nederland, en Stenden Hogeschool (ETFI*). Gedeputeerde Staten stellen € 2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda.

[caption id="attachment_1671" align="alignright" width="300"]Zeilen Friesland Watersportgebied bij uitstek[/caption]Doel is om de economische positie van de sector structureel te versterken. Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van de Ontwikkelagenda. In de Ontwikkelagenda zijn drie opdrachten geformuleerd voor overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. De eerste opdracht is het oprichten van een Toerisme Alliantie. Dit wordt hét platform waarbinnen alle relevante partijen binnen de sector vertegenwoordigd zijn. De tweede opdracht is het opstellen van een Kennisagenda. Dankzij deze inhoudelijke agenda en het uitvoeringsplan dat daaronder ligt, is het mogelijk het niveau van R&T-ondernemers te verbeteren, waarbij de focus voor de korte termijn ligt op het ondersteunen van ondernemers voor Kulturele Haadstêd 2018. De derde opdracht is het ontwikkelen van een Kennistransferpunt. Dit wordt een onafhankelijke, fysieke en digitale ontmoetingsplek voor ondernemers uit de branche, waar zij antwoord kunnen krijgen op ontwikkel- en scholingsvragen. Daarnaast heeft het een doorverwijsfunctie naar partners binnen de sector. De provincie streeft ernaar dit Kennistransferpunt onderdeel te maken van het op te richten ondernemersloket. De Ontwikkelagenda is onderdeel van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. De sector Recreatie en Toerisme is, naast de sectoren Watertechnologie en Agrofood, één van de speerpuntsectoren van Wurkje foar Fryslân. Meer informatie: www.fryslan.frl