Camping Waterhout, dat gelegen is op het terrein van de Floriade 2022, is niet tot overeenstemming gekomen met de gemeente Almere over een inpassing in de plannen. De gemeente kondigt aan dat zij nu een bod doen op de camping en als dat niet lukt, dan wordt een onteigeningsprocedure ingezet. Camping Waterhout, dat gelegen is op het terrein van de Floriade 2022, is niet tot overeenstemming gekomen met de gemeente Almere over een inpassing in de plannen. De gemeente kondigt aan dat zij nu een bod doen op de camping en als dat niet lukt, dan wordt een onteigeningsprocedure ingezet. camping waterhoutReactie gemeente Almere

Wethouder Tjeerd Herrema vindt het jammer dat de partijen niet tot overeenstemming konden komen. “Er lag een goed voorstel waarbij de camping middenin het Floriadeterrein kon blijven zitten. Er was op veel punten overeenstemming. Helaas bleek de wegenstructuur rondom de camping een breekpunt. Ik hoop dat we er in de volgende fase goed uit kunnen komen.” In de onderhandeling was overeenstemming bereikt over onder andere een schadevergoedingsregeling en beheerafspraken tijdens de ontwikkeling van het evenement. Ook heeft de gemeente aangeboden de omvang van de camping zo maximaal mogelijk op te rekken tot 2,8/2,9 ha ten opzichte van ca 2,5 ha in het masterplan. Uiteindelijk bleek het grootste probleem de wegenstructuur rondom de (toekomstige) randen van de camping te zijn. Voor de gemeente was de wegenstructuur een randvoorwaarde. De structuur en ontsluiting maken onderdeel uit van het Masterplan dat door de gemeenteraad in juli 2015 is vastgesteld. De eigenaren van de camping hebben daarop aangegeven dat er voor hen dan geen sprake kan zijn van een goede exploitatie van het terrein in aanloop naar, tijdens en na de Floriade. Reactie camping Waterhout Tineke Fokkens van camping Waterhout stelt dat de gemeente Almere heeft aangestuurd op deze 'oplossing': "We waren een heel eind op weg om de overeenkomst vast te leggen en ineens kwam de gemeente weer met een nieuwe weg, die ook een stuk van de camping in beslag neemt en dan weer aan de andere kant. Dit is voor ons onacceptabel en zien het als een strop die wordt aangetrokken. Steeds komt er weer een ander plan uit de hoge hoed. het is naar mijn mening door onkunde binnen de gemeente die het niet duidelijk hebben van wat het plan moet inhouden. Almere weet wat er niet kan in Almere in plaats van het kan in Almere." Meer informatie: www.waterhout.nl Omroep Flevoland heeft uitgebreid aandacht besteed aan deze problematiek