Het Zuid-Hollands Landschap is gestart met een ambitieuze consumentencampagne om het aandeel 'beschermde natuur' in Zuid Holland te verhogen van 6 naar 10 procent. Consumenten kunnen via een website een stuk natuur adopteren. Naast het beschermen van bestaande gebieden is de campagne ook bedoeld om nieuwe gebieden aan te kopen. Het Zuid-Hollands Landschap is gestart met een ambitieuze consumentencampagne om het aandeel 'beschermde natuur' in Zuid Holland te verhogen van 6 naar 10 procent. Consumenten kunnen via een website een stuk natuur adopteren. Naast het beschermen van bestaande gebieden is de campagne ook bedoeld om nieuwe gebieden aan te kopen.Zuid-HollandsLandschapbos

De actie-site is gekoppeld aan Google Maps en daarop kan de consument bepalen welke vierkante meters beschermd moeten worden. De adoptie geldt voor de periode van één jaar - met elk jaar een verleng-optie. De instap is laagdrempelig; voor 1 euro is al 25 m2 te beschermen. Van 6 naar 10% Het Zuid Hollands Landschap noemt de 10% een bescheiden doelstelling omdat het gemiddelde aan beschermde natuur van alle provincies ongeveer rond de 12% ligt. De stichting ziet dat er in Zuid-Holland nog voldoende hectares zijn aan te kopen die tot beschermd natuurgebied om te vormen zijn. Daarbij wordt o.a. gedacht aan agrarisch gebied waar de landbouw weinig toekomstperspectief heeft. Omdat het bijvoorbeeld te nat wordt of omdat er geen bedrijfsopvolging is. Of een bedrijventerrein waar geen behoefte aan uitbreiding is, omdat er nu al heel veel bedrijfspanden leeg staan. Lokaal initiatief De in totaal 6 procent beschermd natuurgebied in Zuid-Holland is verdeeld onder met name Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben hun eigen programma en doelstellingen. Het zijn organisaties die landelijk actief zijn en dus worden ook de donaties landelijk ingezet. Bij het Zuid-Hollands Landschap blijft elke euro in de provincie. Weinig subsidie De actie-site 'van6naar10procent.nl' is de komende jaren actief. Het onderliggende thema van de campagne luidt: Het Zuid-Hollands Landschap. Een verademing voor de regio. Het Zuid-Hollands Landschap komt aan haar geld via donateurs, bedrijfssponsoren en subsidies. Steeds vaker via fondsen en donaties. Het Zuid-Hollands Landschap is maar voor 20% afhankelijk van subsidie. De stichting heeft een trouwe schare aan donateurs, maar beoogt met deze campagne een jonger publiek aan zich te binden. Meer informatie: www.van6naar10procent.nl