De provincie Noord-Holland wil in de toekomst een belangrijke watersportprovincie blijven. Er is een grote behoefte aan waterrecreatie en er zijn volop kansen voor waterrecreatie in Noord-Holland. Daarom gaat de provincie een visie waterrecreatie opstellen. De provincie Noord-Holland wil in de toekomst een belangrijke watersportprovincie blijven. Er is een grote behoefte aan waterrecreatie en er zijn volop kansen voor waterrecreatie in Noord-Holland. Daarom gaat de provincie een visie waterrecreatie opstellen.watersport n holland

Noord-Holland is een van de meest waterrijke provincies van ons land. Het water is op allerlei manieren bepalend voor onze omgeving en ons dagelijks leven. Wij hebben ons land er naar gevormd. De droogmakerijen en dijken, ons landschap en het water is voor de binnendijkse gebieden zeer bepalend voor hun identiteit. Het water heeft vele functies. Het borgt onze zoetwatervoorziening, wordt gebruikt voor bedrijfsmatig transport, maar heeft ook in meer of mindere mate een natuurwaarde. Daarnaast wordt het water gebruikt voor recreatie en sport voor de Noord-Hollandse en landelijke recreant. Het water heeft tevens potentie om buitenlandse toeristen Amsterdam uit en het landschap in te trekken. De economische waarde van waterrecreatie is aanzienlijk. De bestedingen in Noord-Holland in de watersportsector zijn circa €1 miljard en de omzet van nautische bedrijvigheid in Noord-Holland ligt tussen de 375-500 miljoen euro. De sector is goed voor 6400 tot 8500 arbeidsplaatsen (direct en indirect). In alle regio’s in Noord-Holland liggen ambities gericht op waterrecreatie, watertoerisme en watersport. Gemeenten, recreatieschappen, verschillende gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden en ondernemers hebben plannen liggen (van globaal tot zeer concreet) met ambities om waterrecreatie in brede zin meer te ontwikkelen. De visie waterrecreatie wordt in de zomer van 2016 vastgesteld. Bron: persbericht Provincie Noord-Holland