Door zich te onderscheiden, samen te werken en te innoveren kan de recreatieondernemer overleven in de huidige verzadigde markt. Dit is de belangrijkste conclusie van het congres Natuurlijk Ondernemen, dat op vrijdag 9 oktober, de dag van de Duurzaamheid, plaatsvond. Door zich te onderscheiden, samen te werken en te innoveren kan de recreatieondernemer overleven in de huidige verzadigde markt. Dit is de belangrijkste conclusie van het congres Natuurlijk Ondernemen, dat op vrijdag 9 oktober, de dag van de Duurzaamheid, plaatsvond.natuurkamperen fiets

Op het congres was een interessante mix aan organisaties uit of gelieerd aan de (verblijfs)recreatiesector aanwezig. Zowel ondernemers, overheden, terreinbeheerders, adviesbureaus en marketingorganisaties wisselden met elkaar van gedachten over de hoofdvraag van het congres: Hoe ziet voor u de (duurzame) verblijfsrecreatie in de toekomst eruit? Professor Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, hield de deelnemers in zijn keynote-presentatie een spiegel voor: ‘De wereld verandert en u moet mee veranderen. Mobiliseer friskijkers en dwarsdenkers uit de sector. Ga reflecteren (zijn wij nog wel nodig?). Stop met doorhollen, maar ga nadenken.’ Overlevingsstrategie In veertien sessies met gedreven sprekers uit de recreatiebranche, onderwijs, overheid en culturele sector gingen de deelnemers dieper in op diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld: Hoe kan er ecologische meerwaarde worden gegeven aan een locatie? Waar kan een ondernemer ondersteuning vinden voor innovatie- of investeringsplannen? Is het mogelijk dat verblijfsrecreatie in de natuur positief uitpakt voor de natuur? Door de gevarieerde achtergrond van de deelnemers kwamen er interessante uitkomsten uit de discussies. In het algemeen kwamen storytelling, een goede profilering, verbinding en samenwerking naar voren als beste overlevingsstrategieën voor een recreatieonderneming. Daarnaast kregen de deelnemers een paar duidelijke boodschappen mee: de natuur is uw belangrijkste kapitaal en zou een bron moeten zijn van economische en maatschappelijke ontwikkeling, niet een ‘hindernis’. Weet wat uw verhaal is, en vertel het! Erfgoed is erg belangrijk bij het zoeken naar identiteit. En als laatste: samenwerken binnen en buiten de branche wordt heel belangrijk in de toekomst. Vervolg van de discussie Om ondernemers te blijven inspireren bij de transitie naar een toekomstbestendige sector gaat De Groene Koepel vervolgsessies organiseren. Marieken Nieuwdorp, directeur De Groene Koepel: ‘Na deze inspirerende discussiedag met vele invalshoeken diepen we de meest besproken onderwerpen van het congres Natuurlijk Ondernemen verder uit. De sector staat voor grote uitdagingen. Veranderingen in bedrijfsvoering zijn onoverkomelijk, en bieden tegelijkertijd grote kansen. We blijven een platform bieden voor de ideeën en plannen die kunnen helpen bij de transitie tot een beter renderende sector en een aantrekkelijkere samenleving.’ Meer informatie: www.congresnatuurlijkondernemen.nl