Sinds oktober 2012 bestaat de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Onderbouwd moet worden in hoeverre een nieuwe stedelijke ontwikkeling: (1) voorziet in een actuele regionale behoefte, (2) binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen en (3) goed ontsloten is. ZKA ‘doorliep’ de ladder het afgelopen jaar voor verschillende initiatieven binnen de vrijetijds-economie. In dit artikel staat de eerste trede centraal: ‘is er een regionale behoefte?’. Onderstaand onze visie en ervaringen met deze trede in het kort. Sinds oktober 2012 bestaat de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Onderbouwd moet worden in hoeverre een nieuwe stedelijke ontwikkeling: (1) voorziet in een actuele regionale behoefte, (2) binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen en (3) goed ontsloten is. ZKA ‘doorliep’ de ladder het afgelopen jaar voor verschillende initiatieven binnen de vrijetijds-economie. In dit artikel staat de eerste trede centraal: ‘is er een regionale behoefte?’. Onderstaand onze visie en ervaringen met deze trede in het kort.

[caption id="attachment_38966" align="alignright" width="300"]Voor Landgoed Slot Schaesberg (Landgraaf) pasten wij de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ toe Voor Landgoed Slot Schaesberg (Landgraaf) paste ZKA de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ toe[/caption] Geen vaste onderlegger voor regio indeling Inzicht in de regionale behoefte aan een toeristische ontwikkeling kent geen vastomlijnd stramien. Met een standaard stappenplan komt u er niet. Iedere ontwikkeling – of het nu gaat om een verblijfsaccommodatie, een bepaalde vorm van dagrecreatie of een combinatie van functies – speelt op specifieke motieven in. Een hotel vervult niet alleen een toeristische functie, maar herbergt ook zakelijke gasten of congresgangers. Een toeristische attractie wordt niet alleen bezocht door dagjesmensen vanuit huis en verblijfsgasten in de regio, maar kan ook voor scholen interessant zijn. De doelgroepenmix is per situatie anders en heeft vaak een (boven)regionaal karakter. De regio indeling kent daarom geen vaste onderlegger, maar heeft onder andere de reistijdbereidheid en de bereikbaarheid van de ontwikkeling als basis. Deze basis is per functie/ontwikkeling anders. [caption id="attachment_38967" align="alignright" width="300"]trede 1, 2 en 3 trede 1, 2 en 3[/caption] Gedegen marktkennis nodig Kennis van de markt is van groot belang om de potenties in het juiste perspectief te beoordelen. De ontwikkeling moet passen binnen het huidige aanbod in de regio. Zijn er al voldoende hotelbedden in een bepaald kwaliteitssegment of hoeveel bioscoopstoelen of bowlingbanen telt de regio en betekent dit mogelijk al een overaanbod? En welke andere relevante plannen spelen er al? Het antwoord op deze vragen kan een eerste beeld geven van de marktkansen. Even belangrijk is de kwaliteit en het onderscheidend vermogen dat wordt beoogd. Vist het initiatief in een bestaande vijver? Of wordt een nieuwe markt aangeboord en wordt ‘de koek aanzienlijk groter’? Essentiële vragen om de regionale behoefte te kwantificeren en in kwalitatieve zin uit te drukken. Nieuwsgierig geworden? Bent u nieuwsgierig geworden welke ervaringen we nog meer hebben? Of hebt u vragen over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’? Met dank aan: Bennie Roelands, ZKA leisure consultants