"Er wordt weer voorzichtig meer geïnvesteerd in de openbare ruimte." Dat is de indruk die beursorganisator (ExpoProof) Jean Paul Boon overhoudt aan de Dag van de Openbare Ruimte. Nieuwe ontwikkelingen zijn o.a. te vinden op het gebied van verlichting, digitalisering van werkprocessen en omgaan met water. "Er wordt weer voorzichtig meer geïnvesteerd in de openbare ruimte." Dat is de indruk die beursorganisator (ExpoProof) Jean Paul Boon overhoudt aan de Dag van de Openbare Ruimte. Nieuwe ontwikkelingen zijn o.a. te vinden op het gebied van verlichting, digitalisering van werkprocessen en omgaan met water.

[caption id="attachment_25709" align="alignright" width="300"]water kan voor schade zorgen water kan voor schade zorgen[/caption] Door de klimaatverandering is waterbeheer steeds belangrijker geworden. Vaak zijn buien korter en heviger en kan de vaak versteende omgeving het water lastig afvoeren. Dat is een van de redenen om rondom dit onderwerp komende week (donderdag 15 oktober) nog een specialistische beurs te houden; 'Water in de Openbare Ruimte'. Hier komt niet alleen wateroverlast, maar ook allerlei andere onderwerpen aan bod die te maken hebben met water in de openbare ruimte (o.a. veiligheid, vervuiling, waterbehandeling, riolering, beschoeiing, gebruik van grijs water/grondwater.) Op het gebied van verlichting zijn het vooral de energiezuinige led-toepassingen die de boventoon voeren. Steeds meer gemeenten zien dit als een simpele manier om hun energierekening omlaag te krijgen en te voldoen aan duurzame doelstellingen. Op het gebied van digitalisering waren er op de beurs diverse bedrijven die werkprocessen bij de overheid digitaal weten te stroomlijnen. Voor ondernemers zijn dit soort processen (w.o. aanbesteding, controle en monitoring) iets minder van belang of kennen een ander, kleinschaliger karakter. Meer informatie: www.dagvandeopenbareruimte.nl www.waterindeopenbareruimte.nl