Leisure leefstijlen onderzoeker Jikke van Haeften vertrekt bij SmartAgent (sinds 2015 SAMR). Ze wordt adviseur bij ZKA Consultants, dat ze omschrijft als ‘een gedegen adviesbureau dat data kan omzetten in een praktisch advies waar een ondernemer/gemeente direct mee aan de slag kan’. Leisure leefstijlen onderzoeker Jikke van Haeften vertrekt bij SmartAgent (sinds 2015 SAMR). Ze wordt adviseur bij ZKA Consultants, dat ze omschrijft als ‘een gedegen adviesbureau dat data kan omzetten in een praktisch advies waar een ondernemer/gemeente direct mee aan de slag kan’. portret Jikke foto 1

Van Haeften deed voor SmartAgent onderzoek naar de Leisure leefstijlen van recreanten in Nederland. Veel provincies, gemeenten en ondernemers gebruiken deze leefstijlen in hun visie en beleid. Maar Van Haeften legde ook een sterk accent op de toepasbaarheid van de leefstijlen in de praktijk. Zelf vindt Van Haeften dit een mooi moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan. ‘Ik werk nu 7 jaar voor SmartAgent (nu SAMR) als leefstijlonderzoeker. Ik heb daar erg veel geleerd. Onder andere dat het belangrijk is om je klant mee te nemen in het traject en goed samen te werken. Dit zorgt ervoor dat hij/zij uiteindelijk echt aan de slag kan met de resultaten van het onderzoek en ook met de leefstijlen. Ik zie kansen om met ZKA in de advies- en implementatietrajecten de leefstijlen nog meer tot leven te brengen zodat ondernemers en gemeente vraaggericht te werk kunnen gaan.’ Kent u de leefstijlen nog niet en het lijkt iets voor uw gemeente of bedrijf, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Jikke, j.vanhaeften@zka.nl of 06-1532 2011. Bron; ZKA Leisure Consultants