Gisteren is de grootschalige zandsuppletie van het Noordzeestrand aan de Brouwersdam van start gegaan. De suppletie is het antwoord op de jarenlange afkalving van een stuk strand dat van onmiskenbaar groot belang is voor de toeristische sector in de regio. Het initiatief kwam niet bij de overheid vandaan maar is in het leven geroepen door de op en rond de Brouwersdam gevestigde recreatieondernemers. Gisteren is de grootschalige zandsuppletie van het Noordzeestrand aan de Brouwersdam van start gegaan. De suppletie is het antwoord op de jarenlange afkalving van een stuk strand dat van onmiskenbaar groot belang is voor de toeristische sector in de regio. Het initiatief kwam niet bij de overheid vandaan maar is in het leven geroepen door de op en rond de Brouwersdam gevestigde recreatieondernemers.brouwersdam

De Brouwersdam is door de lokale overheid aangemerkt als 'Hotspot for Active Leisure' en is daarmee een belangrijk icoon voor het water-gerelateerde toerisme in de Voordelta. Het aangrenzende Noordzeestrand is al jarenlang het speelveld van verschillende strand- en wateractiviteiten en is zodoende een enorme trekpleister voor het actieve recreatiepubliek. De geleidelijke afkalving van het strand bracht deze sterke positie steeds verder in gevaar. Platform Pioniers Brouwersdam De gevestigde recreatieondernemers hebben de noodklok geluid en besloten zich te verenigen in de Stichting 'Platform Pioniers Brouwersdam'. Deze stichting heeft alle belanghebbende partijen bij elkaar weten te brengen en heeft daarmee het debat in gang gezet. De ondernemers, Rijkswaterstaat en alle betrokken lokale overheden zijn aan tafel gegaan om tot een gemeenschappelijke visie te komen. Door samen op te trekken konden zij de benodigde organisatorische en financiële middelen tot stand brengen. Zandsuppletie Er vinden jaarlijks diverse zandsuppleties plaats langs de Nederlandse kustlijn, maar dit is de eerste keer dat een suppletie uit puur economisch belang tot stand komt. Het feit dat ondernemers initiator zijn geweest van een dergelijk omvangrijk project getuigt van een vernieuwend maatschappelijk-politiek perspectief, waarin ondernemers en overheid gezamenlijk optrekken vanuit gedeelde belangen. De suppletie van de 500.000 benodigde kubieke meters zand zal door Rijkswaterstaat worden geregisseerd en zal de functionaliteit van het activiteitenstrand tot minimaal 2020 garanderen. Naar verwachting zal het project tot eind december dit jaar in beslag nemen. Beelden van de suppletie zullen gedurende deze periode live te volgen zijn op de webcam van Beachclub Natural High. Het verkeer op de Brouwersdam zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden en het Noordzeestrand blijft op de gebruikelijke manier bereikbaar. Alle activiteiten op het strand zullen gewoon doorgaan tijdens de suppletie. Meer informatie over toeristisch Brouwersdam: www.brouwersdam-superspot.nl/poortvanzeeland Bron: www.trendsinzee.nl